Úvodní slovo

Drazí kolegové a přátelé,

Česka tunelářská asociace ITA-AITES Vás srdečně zve na již 14. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2019“, která se uskuteční ve dnech 3. až 5. června 2019 v Praze za podpory Mezinárodní tunelářské asociace ITA.

Jedná se o největší českou tunelářskou konferenci, která je pravidelně pořádána každé tři roky. Minulé ročníky potvrdily, že pražská konference si díky svému odbornému programu, místu konaní i společenskému setkaní našla pevné místo mezi obdobnými evropskými akcemi. Potvrzuje to i účast významných odborníků z evropských zemí i ze světa.

Součástí konference, která se jako minulé ročníky bude konat v pražském kongresovém hotelu Clarion, bude také odborná výstava a posterová sekce.

Těšíme se na Vaši aktivní účast a na výměnu nových informací a zkušeností.

Ing. Ivan Hrdina
předseda České tunelářské
asociace
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.
předseda přípravného
výboru konference
prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.
předseda vědecké
rady konference

 

Konference je ohodnocena 3 body v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT.
 

Finální program

Finální program konference je ke stažení ve formátu pdf

zde

 

Nabídka pro partnery a vystavovatele

Pokud máte zájem o sponzorství nebo výstavu, podívejte se na naši nabídku

zde

 

Podzemní stavby Praha 2010–2016

Předcházející ročníky konference byly na vysoké odborné úrovni,
což potvrzuje i stoupající zájem zahraničních účastníků.

více zde

2. oznámení

Rádi bychom Vás informovali, že 2. oznámení si můžete stáhnout ve formátu pdf

zde

 

1. oznámení a výzvu pro zaslání příspěvků

Rádi bychom Vás informovali, že 1. oznámení a výzvu pro zaslání příspěvků
na 14. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2019“, si můžete stáhnout ve formátu pdf

zde