Úvodní slovo

Drazí kolegové a přátelé,

Česka tunelářská asociace ITA-AITES Vás srdečně zve na již 14. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2019“, která se uskuteční ve dnech 3. až 5. června 2019 v Praze za podpory Mezinárodní tunelářské asociace ITA.

Jedná se o největší českou tunelářskou konferenci, která je pravidelně pořádána každé tři roky. Minulé ročníky potvrdily, že pražská konference si díky svému odbornému programu, místu konaní i společenskému setkaní našla pevné místo mezi obdobnými evropskými akcemi. Potvrzuje to i účast významných odborníků z evropských zemí i ze světa.

Součástí konference, která se jako minulé ročníky bude konat v pražském kongresovém hotelu Clarion, bude také odborná výstava a posterová sekce.

Těšíme se na Vaši aktivní účast a na výměnu nových informací a zkušeností.

Ing. Ivan Hrdina
předseda České tunelářské
asociace
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.
předseda přípravného
výboru konference
prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.
předseda vědecké
rady konference

 

Konference je ohodnocena 3 body v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT.
 

2. oznámení

Rádi bychom Vás informovali, že 2. oznámení si můžete stáhnout ve formátu pdf

zde

 

Nabídka pro partnery a vystavovatele

Pokud máte zájem o sponzorství nebo výstavu, podívejte se na naši nabídku

zde

 

1. oznámení a výzvu pro zaslání příspěvků

Rádi bychom Vás informovali, že 1. oznámení a výzvu pro zaslání příspěvků
na 14. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2019“, si můžete stáhnout ve formátu pdf

zde

 

Podzemní stavby Praha 2010–2016

Předcházející ročníky konference byly na vysoké odborné úrovni,
což potvrzuje i stoupající zájem zahraničních účastníků.

více zde