Úvodní slovo

Vážení kolegové a přátelé,

Česká tunelářská asociace ITA-AITES Vás srdečně zve na již 15. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2023“, která se uskuteční ve dnech 29. až 31. května 2023 v Praze za podpory Mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES, ISSMGE a ISRM.

Jedná se o největší českou tunelářskou konferenci konanou v České republice, která je pravidelně pořádána každé tři roky. Vzhledem k pandemii byl tento ročník posunut o rok. Minulé ročníky potvrdily, že pražská konference si díky svému odbornému programu, místu konaní i společenskému setkaní našla pevné místo mezi obdobnými evropskými akcemi. Potvrzuje to i účast významných odborníků z evropských zemí i ze světa.

Součástí konference, která se jako minulé ročníky bude konat v pražském kongresovém hotelu Clarion, bude také odborná výstava a posterová sekce.

Těšíme se na Vaši aktivní účast a na výměnu nových informací a zkušeností.

Ing. Ivan Hrdina
předseda České tunelářské
asociace
doc. Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.
předseda přípravného
výboru konference
prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.
předseda vědecké
rady konference

 

 

Konference je ohodnocena 3 body v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT.

2. oznámení

2. oznámení konference je ke stažení ve formátu pdf

zde