Úvodní slovo

Vážení kolegové a přátelé,

Česká tunelářská asociace ITA-AITES Vás srdečně zve na již 15. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2023“, která se uskuteční ve dnech 29. až 31. května 2023 v Praze za podpory Mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES, ISSMGE a ISRM.

Jedná se o největší českou tunelářskou konferenci konanou v České republice, která je pravidelně pořádána každé tři roky. Vzhledem k pandemii byl tento ročník posunut o rok. Minulé ročníky potvrdily, že pražská konference si díky svému odbornému programu, místu konaní i společenskému setkaní našla pevné místo mezi obdobnými evropskými akcemi. Potvrzuje to i účast významných odborníků z evropských zemí i ze světa.

Součástí konference, která se jako minulé ročníky bude konat v pražském kongresovém hotelu Clarion, bude také odborná výstava a posterová sekce.

Těšíme se na Vaši aktivní účast a na výměnu nových informací a zkušeností.

Ing. Ivan Hrdina
předseda České tunelářské
asociace
doc. Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.
předseda přípravného
výboru konference
prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.
předseda vědecké
rady konference

 

2. oznámení

2. oznámení konference je ke stažení ve formátu pdf

zde