ODBORNÝ PROGRAM

PROGRAM KONFERENCE VE FORMÁTU PDF JE K DISPOZICI
KE STAŽENÍ ZDE.

 

Úvodní přednášky (Keynote Lectures)

Petr Dolínek (Česká republika)

Dopravní tunely v Praze

Ing. Viktoria Chomová (Slovensko)

Smluvní vztahy při výstavbě slovenských tunelů

Søren Degn Eskesen (Dánsko, ITA - bývalý prezident)

Okružní trasa metra v Kodani a další dánské tunelové stavby

Prof. Bai Yun (Čína)

Výstavba tunelů v Číně


 

Tématické sekce

1. KONVENČNĚ RAŽENÉ TUNELY

Vedoucí sekce: Ing. Libor Mařík, Ing. Pavel Růžička, Ph.D.

Vyzvané přednášky:

Heinz Ehrbar (Německo)

Tunelové projekty pro německé železnice

Martin Knights (Velká Británie)

Zkušenosti získané ze současných londýnských tunelových projektů

 

2. MECHANIZOVANĚ RAŽENÉ TUNELY

Vedoucí sekce: Ing. Boris Šebesta, Ing. Jiří Smolík
Vyzvané přednášky:

Nasri Munfah (USA)

Tunelový projekt Alaskan Way: technické výzvy a stav výstavby

James Rozek (USA)

Euroasijský tunelový projekt v Istanbulu

 

3. OSTATNÍ PODZEMNÍ STAVBY A ÚLOŽIŠTĚ

Vedoucí sekce: doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc., Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D.

Vyzvaná přednáška:

Ing. Jan Sochůrek, Ing. Daniel Švec (Česká republika)

Pražský kolektorový systém

 

4. GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM A MONITORING

Vedoucí sekce: doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc., doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.

Vyzvané přednášky:

Steve Parry (Velká Británie)

Inženýrsko-geologický model a jeho vliv na přípravu
a výstavbu velkých stavebních projektů

Prof. Adam Bezuijen (Belgie)

Monitoring tlaků a deformací okolo TBM

 

5. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ, VÝVOJ A VÝZKUM

Vedoucí sekce: doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., doc. RNDr. David Mašín, Ph.D.

Vyzvané přednášky:

Prof. Robert Galler (Rakousko)

DRAGON – tunelování efektivní na zdroje
s využitím technologií online

Prof. Giulia Viggiani (Itálie)

Umělé zmrazování zemin: inženýrské aplikace, testování a modelování

 

6. VYBAVENÍ, BEZPEČNOST PROVOZU A ÚDRŽBA

Vedoucí sekce: Ing. Lukáš Rákosník, Ing. Tomáš Parák, Ph.D.

Vyzvaná přednáška:

Bernhard Kohl (Rakousko)

Závěry nové zprávy PIARC nazvané
„Zkušenosti s významnými haváriemi v silničních tunelech“

 

7. RIZIKA, SMLUVNÍ VZTAHY A FINANCOVÁNÍ

Vedoucí sekce: Ing. Martin Srb, Ing. Otakar Hasík

Vyzvané přednášky:

Prof. Wulf Schubert (Rakousko)

Ražby v tektonických poruchách – problémy a řešení

Gerhard Harer (Rakousko)

Podchod Suezského průplavu – limitní tunelování v zeminách

 

8. HISTORICKÁ PODZEMNÍ DÍLA A REKONSTRUKCE

Vedoucí sekce: doc. Dr. Ing. Jan Pruška, Ing. Miloslav Frankovský

Vyzvaná přednáška:

Valery Chekanau (Bělorusko)

Metro v Minsku – minulost a budoucnost

 

Další části odborného programu

Posterová sekce

bude k dispozici autorům, jejichž příspěvek nebyl vybrán k prezentaci v rámci hlavního programu.

Technická výstava

partnerů konference a firem z oboru bude instalována v sále vedle dvou hlavních přednáškových místností a ve foyer konferenčního patra.

Technické exkurze

na tunelové stavby v Praze a blízkém okolí, příp. i na Slovensko, se uskuteční třetí den konference. Podrobné informace

Jednací jazyky konference

angličtina, čeština / slovenština

Tlumočení

Přednášky budou simultánně tlumočeny do češtiny a angličtiny.

Dokumenty konference

Přijaté příspěvky budou uveřejněny v elektronickém Sborníku příspěvků konference, který bude vydán v anglickém jazyce a bude obsahovat i příspěvky z ČR a SR v českém nebo slovenském jazyce.

Současně bude vytištěn Sborník abstraktů příspěvků v anglickém a českém/slovenském jazy­ce.