Partneři kongresu

Platinoví partneři

 
 
Akciová společnost Metrostav je největší stavební firma v České republice. Buduje nejenom metro, jak vyplývá z jejího názvu, ale je aktivní ve všech oborech stavebnictví. Metrostav byl založen v roce 1971 a od té doby postavil mnoho tunelů, dálnic, silnic, mostů, bytů, továren a jiných objektů nejen v Čechách, ale i v zahraničí. V roce 2015 dokončil dvě významné dopravní stavby v Praze – prodloužení trasy metra V.A a Tunelový komplex Blanka. Současně razí nejdelší železniční tunel v ČR na trati Rokycany –  Plzeň u Ejpovic, dva dálniční tunely na Slovensku, pracuje též na nejdelším silničním tunelu na Islandu a na dvou podzemních projektech v Norsku. Jeho odborníci nyní vracejí bývalou krásu historické budově Národního muzea v našem hlavním městě.  
 
Metrostav - fotografie projektů
 

 

  

 
Akciová společnost HOCHTIEF CZ je už šestnáctým rokem součástí silného nadnárodního stavebního koncernu, který působí po celém světě. Společnost má pevné postavení na českém trhu, zejména v oblasti pozemního a dopravního stavitelství a realizovala řadu významných projektů, mimo jiné řízení letového provozu v Jenči u Prahy, stadion SK Slavia v Praze, Fakultu elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě nebo rekonstrukci Národního památníku na Vítkově. Společnost se podílela i na výstavbě Lochkovského tunelu a mostu, prodloužení trasy metra V.A, či na realizaci tunelu Blanka V současnosti společnost realizuje výstavbu obchvatu Žiliny D3 a připravuje výstavbu nové centrály ČSOB v Praze.

HOCHTIEF CZ - fotografie projektů
 
 

Zlatí partneři

 
Společnost Atlas Copco je přední světový poskytovatel důlního zařízení, kompresorů, stavebního zařízení a montážních systémů. Atlas Copco vyvíjí produkty a služby se zaměřením na produktivitu, energetickou účinnost, bezpečnosti a ergonomii. Společnost byla založena v roce 1873, sídlí ve Stockholmu, Švédsko, a celosvětově působí ve více něž 180 zemích. Obchodní oblast Technika pro těžbu a dobývání vyvíjí, vyrábí a uvádní na trh zařízení pro vrtání a těžbu, zařízení pro stříkání betonu a kompletní sortiment spotřebního materiálu a souvisejících služeb.
 
 
Subterra je multioborová stavební společnost, součást koncernu Skupina Metrostav. Její výrobní program zahrnuje podzemní, pozemní i dopravní stavitelství. Subterra rovněž zajišťuje technická zařízení budov a technologické celky v rámci velkých infrastrukturálních staveb. Působí nejen na území České republiky, ale i v zahraničí - Maďarsku, Srbsku, Německu, Chorvatsku, Švédsku a na Slovensku.
 
 
 
ARCADIS CZ a.s. je dynamická, multiprofesní firma založená v roce 2007. Je součástí skupiny ARCADIS, jedné z nejvýznamnějších, celosvětově působících inženýrských firem, která je jejím majoritním vlastníkem.
ARCADIS CZ, divize Geotechnika je jedinou firmou na českém trhu, která svým klientům nabízí zcela komplexní řešení geotechnických problémů. Zároveň jako jediná firma v České republice disponuje úplnými vlastními kapacitami v laboratorním a terénním geotechnickém zkušebnictví, včetně monitoringu, geofyzikálních a seismických měření a také 3D skenování a modelování.
Divize Geotechnika společnosti ARCADIS CZ a.s. je s téměř 90letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice.
 
 

Stříbrní partneři

METROPROJEKT Praha a.s. je projektová, inženýrská a konzultační firma, základem její činnosti je zpracovávání projektové dokumentace pro systémy veřejné hromadné dopravy osob. Její projektový tým pokrývá všechny profese nezbytné pro zpracování kompletní projektové dokumentace od prvotních studií až po dokumentaci pro realizaci staveb včetně autorského dozoru projektanta na staveništích.

 

GEOtest, a.s. je tradiční, česká firma, která od roku 1968 poskytuje inženýrské služby od konzultačních po dodavatelské. Jako jediná v ČR má komplexní záběr v oborech geotechnika, inženýrská geologie, hydrogeologie, sanační geologie, ekologie, geofyzika, odpadové hospodářství, geoinformatika, geodézie a supervize staveb. Firma disponuje akreditovanými laboratořemi. Aktuálně GEOtest zajišťuje geotechnický monitoring na největší prováděné tunelové stavbě v ČR - železničním tunelu Ejpovice.

 

Společnost INSET s.r.o. se od roku 1991 profiluje jako spolehlivý a operativní partner investorů, projektových organizací a dodavatelů staveb. Sídlo společnosti je v Praze, divize a pracoviště má po celé České republice a v Slovenské republice. Divize jsou v Ostravě, Brně, pracoviště v Plzni, Liberci a České Lípě. Ve Slovenské republice má společnost Organizační složku podniku zahraniční osoby se sídlem v Žilině.

PUDIS a.s. dlouhodobě dodává komplexní služby v oblasti projektové přípravy dopravních staveb a městské infrastruktury vč. složitých konstrukčních objektů, inženýrských sítí a životního prostředí. V oblasti podzemních staveb provádíme monitoring ražeb, inženýrsko-geologické a geotechnické průzkumy, pasportizace objektů aj. www.pudis.cz

Společnost SATRA, spol. s r.o. nabízí komplexní projektové, předprojektové, konzultační, inženýrské a architektonické služby, od investičního záměru až po kolaudaci a vyhodnocení zkušebního provozu občanských, průmyslových a inženýrských staveb.

BEZPEČNÁ A EFEKTIVNÍ VÝSTAVBA TUNELŮ
Hlavními prioritami při stavbě tunelů jsou bezpečnost a efektivita. BASF dokáže naplnit vaše potřeby díky našim Master Builders Solutions. Naše špičkové znalosti a zkušenosti v oblasti stříkaného betonu, injektáží, technologie TBM a stříkaných membrán vám pomohou stavět bezpečně a úsporně.

Minova Bohemia s.r.o. je součástí divize Ground Support Systems celosvětové skupiny Orica, dodávající materiály a technologie pro důlní průmysl a stavebnictví do více než 130 zemí světa. Výrobní program a specializace skupiny divize Orica Ground Support Systems jsou zaměřeny především na dodávky kotevních a injekčních systémů pro tři základní oblasti trhu – hornictví, podzemní výstavba a pozemní stavitelství. Minova Bohemia s.r.o. pokrývá svými aktivitami trh České republiky a Slovenské republiky a je nejenom dodavatelem kotevních a injekčních materiálů, ale zabývá se také prováděním speciálních prací v oblasti geotechniky nebo utěsňováním a zpevňováním konstrukcí a horninového masivu.

3G Consulting Engineers s.r.o.
Příprava, projektování a dozor při realizaci podzemních staveb (tunely, kaverny, štoly, šachty a pod.). Statické a geotechnické výpočty, vyhodnocování geologického průzkumu.Výzkumná, vývojová a pedagogická činnost , školení a účast při vytváření normativní a předpisové základny oboru.

Jsme JENNMAR, globální, rodinná firma, která je průkopníkem v technologii pro podzemní  řízení  pro těžbu, tunelování a civilní průmyslové stavby. Naše mise je od roku 1972 zaměřena na vývoj, výrobu a řízení podzemních staveb. Vytvořili jsme širokou škálu spolehlivých výrobků, od svorníků a výztužných prvků až po lepidla. Jsme hrdí na to, že vyrábíme produkty pro důlní průmysl, tunelářství a civilní průmyslové stavby tak, aby přinesly větší bezpečnost a účinnost. S více než dvaceti výrobními závody po celém světě máme jedinečnou příležitost reagovat na aktuální potřeby kdekoliv a kdykoliv. JENNMAR stále roste, ale naše zaměření se bude vždy orientovat na zákazníka. Náš závazek k zákazníkovi je vyjádřen třemi slovy: Bezpečnost, Servis a  Inovace. Tato tři slova tvoří základ našeho podnikání. To je to, kdo jsme.

 

Sandvik Construction je jedna z divizí koncernu Sandvik s přibližně 3000 zaměstnanci. Vyrábí vrtnou ocel, vrtné soupravy, hydraulická kladiva, tunelové ražební frézy, stroje pro drcení, třídění, přepravu nerostů atd. Obrat divize v r. 2014 činil cca 9 miliard SEK.

  

ArcelorMittal je jedním z předních světových dodavatelů ocelových drátků. Poskytuje bezpečná, udržitelná a nákladově efektivní řešení pro průmyslové, rezidenční a inženýrské stavby. Naše výrobní závody jsou v Bissenu (LUX), Sheffieldu (UK) a v Sycówě (PL).

EUROVIA CS  patří mezi největší stavební skupiny působící ve všech regionech České a Slovenské republiky. Široké portfolio firmy zahrnuje silniční a železniční stavby, výstavbu mostů, tunelů, revitalizace památkových center, ale také budování sportovních areálů nebo čistíren odpadních vod. 

Partner elektronického sborníku

 

Partner navigačního systému

 

 

Partner konferenčních bloků a propisovacích tužek 

 
 

 

Partner posterové sekce

 

Partner šňůrek na jmenovky 

 

Partner internetového koutku

 

Partner konference