PŘEDCHOZÍ KONFERENCE

12. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2013

Česká tunelářská asociace ITA-AITES uspořádala ve dnech 22. až 24. dubna 2013 svou již 12. mezinárodní konferenci Podzemní stavby Praha 2013. Na její přípravě spolupracovala také Slovenská tunelárská asociácia ITA-AITES. Nad konferencí převzali záštitu primátor hlavního města Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda a Mezinárodní tunelářská asociace ITA-AITES.

Konference se stejně jako v roce 2010 konala v Clarion Congress Hotelu Prague v Praze-Vysočanech. Vedle odborného programu byly součástí konference technická výstava, posterová sekce a technické exkurze.

Na konferenci se zaregistrovalo celkem 600 účastníků z 26 zemí světa, z toho bylo 9 doprovodných osob a 73 vystavovatelských registrací. Pořadatelé obdrželi 143 příspěvků z 18 zemí světa. K přednesu na konferenci vybrali pořadatelé 59 příspěvků. Dále bylo předneseno 9 vyzvaných přednášek a 4 klíčové přednášky.

Program byl rozdělen do 7 sekcí:

1. Dopravní tunely ve městech – projektování a výstavba
2. Dopravní tunely mimo města – projektování a výstavba
3. Ostatní podzemní stavby – projektování a výstavba
4. Geotechnický průzkum a monitoring podzemních staveb
5. Numerické modelování, vývoj a výzkum podzemních staveb
6. Vybavení, bezpečnost provozu a údržba podzemních staveb
7. Řízení rizik, smluvní vztahy a financování podzemních staveb

Technické exkurze obsahovaly celkem 5 lokalit:

Exkurze A – Tunelový komplex Blanka, přihlášeno 60 účastníků
Exkurze B – Metro V.A, přihlášeno 57 účastníků
Exkurze C – Kolektory v historickém centru Prahy, přihlášeno 46 účastníků
Exkurze D – Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef, přihlášeno 20 účastníků
Exkurze E – Hlavní dopravní řídicí ústředna v Praze, přihlášeno 20 účastníků

Více informací o konferenci naleznete zde.

11. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2010

11. mezinárodní konference PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010, jejímž hlavním tématem byly dopravní a městské tunely, se konala v Praze, hlavním městě České republiky, ve dnech 14. až 16. června 2010. Jejím pořadatelem byla Česká tunelářská asociace ITA—AITES.
Nad konferencí převzali záštitu primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém a Mezinárodní tunelářská asociace ITA-AITES.

Místem konání konference byl Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9 – Vysočanech.

Jednání konference probíhalo v šesti sekcích:
1. Navrhování a realizace podzemních staveb – konvenční tunelování a hloubené tunely
2. Navrhování a realizace podzemních staveb – mechanizované tunelování
3. Geotechnický průzkum, monitoring a řízení rizik
4. Modelování podzemních staveb
5. Vybavení, bezpečnost a údržba podzemních staveb
6. Smluvní vztahy, financování a pojištění podzemních staveb

Součástí konference byly také bohatě obeslaná technická výstava, posterová sekce a čtyři odborné exkurze.

Více informací o konferenci naleznete zde.

ITA-AITES WORLD TUNNEL CONGRESS 2007

Česká tunelářská asociace ITA-AITES a Mezinárodní tunelářská asociace ITA-AITES spolupořádaly ve dnech 5. - 10. května 2007 v Kongresovém centru Praha Světový tunelářský kongres "Podzemní prostor - čtvrtý rozměr velkoměst" a 33. valné shromáždění ITA-AITES.

Nad kongresem převzal záštitu primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek.

Kongresu se zúčastnilo na 1300 delegátů ze 43 zemí světa, což byla do této doby největší účast v historii tunelářských kongresů, které oslovila nejen aktuální vědecká témata, ale i krása Prahy a bohatý odborný a společenský program.

Po slavnostním zahájení kongresu následovaly čtyři přednášky "Keynote lectures" významných odborníků, které zachytily současný stav tunelářského oboru ve čtyřech oblastech. Jednání poté probíhalo v devíti sekcích, ve kterých bylo předneseno na sto přednášek.

Součástí kongresu byla i technická výstava a odborné exkurze - tunely Mrázovka, železniční tunely pod Vítkovem, rozestavěný úsek metra trasy IV. C2 i podzemní výukové středisko Josef.

Více informací naleznete zde.