SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Společenský večer

Datum: 23. května 2016
Místo konání: Břevnovský klášter, Markétská 1, Praha 6
Čas: 19.30–23.00
Vstup na tento večer je součástí registračního poplatku na konferenci. Vstupenku pro doprovod je možné dokoupit zvlášť.