Technické exkurze

Pro účastníky konference jsou ve středu dopoledne 25. května 2016 připraveny 4 odborné exkurze na vybrané podzemní stavby.


Exkurze A – TBM ražba tunelu Ejpovice 

Odjezd z Clarion Congress hotelu v 8:00, samotná exkurze bude trvat 2,5 - 3 hodiny, návrat do Clarion Congress hotelu ve 14:00.

Stavba „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ je součástí vnitrostátního III. tranzitního železničního koridoru - západní část. Řeší modernizaci tratě, vedené z Rokycan až k zastávce Ejpovice převážně po stávajícím drážním tělese. Mezi Ejpovicemi a zastávkou Plzeň Doubravka je vedena ve shodě s výhledovou polohou vysokorychlostní trati po nových pozemcích, pod terénními útvary Homolka a Chlum je vedena v tunelech. Délka dvou jednokolejných tunelů činí 4.150 m. Délka trati se tím zkrátí o cca 6 100 m.
Tunely jsou realizovány přestavitelným EPBM o průměru 9,89 m. Ražba probíhá úpadně ve velmi složitých geologických a hydrogeologických podmínkách nekvalitních paleozoických a proterozoických břidlic a spilitů s velmi vysokými přítoky podzemní vody. Při realizaci jsou instalovány jako definitivní ostění prstence z drátkobetonu třídy C 45/55 délky 2,0 m. Více informací najdete na webových stránkách: https://www.rokycanyplzen.cz
 
Do tunelu doporučujeme si vzít pevnou obuv.
Pro zahraniční účastníky bude zajištěn překlad do anglického jazyka.
Maximální počet účastníků exkurze A je 45 osob.


Exkurze B – Tunely a sesuv na dálnici D8 

Odjezd z Clarion Congress hotelu v 8:00, samotná exkurze bude trvat 4 hodiny, návrat do Clarion Congress hotelu v 15:00.

Exkurze je zaměřena na v podstatě již dokončené tunely Prackovice a Radejčín, které jsou součástí nově budovaného úseku dálnice D8 (předpokládaný termín uvedení stavby do provozu 12.2016). Součástí exkurze bude také prohlídka sanace sesuvu, který nastal na úseku budované komunikace před tunely.
Tunel Prackovice představuje novostavbu dvoupruhového dálničního tunelu kategorie T 9,5. Délka pravé tunelové trouby je 260 m (ražená část 138 m), délka levé 270 m (ražená část 155,47 m). Délka jižního hloubeného úseku představuje 85,8 m, severního 25,0 m. Vlastní stavbě tunelu předcházela ražba průzkumná štoly (dl. 175 m), která byla realizována v pravé opěře levé tunelové trouby v délce 175 m.
Tunel Radejčín navazuje na mostní objekt za tunelem Prackovice. Parametry tunelu jsou totožné jako v případě tunelu Prackovice. Délka pravé tunelové trouby je 600 m (ražená část 446 m), délka levé 620 m (ražená část 446 m)

Do tunelu doporučujeme si vzít pevnou obuv.
Pro zahraniční účastníky bude zajištěn překlad do anglického jazyka.
Maximální počet účastníků exkurze B je 45 osob.


Exkurze C - Podzemní výukové středisko Josef 

Odjezd z Clarion Congress hotelu v 8:00, samotná exkurze bude trvat 2,5 - 3 hodiny, návrat do Clarion Congress hotelu ve 14:00.

Podzemní laboratoř Josef je nové pracoviště Stavební fakulty ČVUT, které bylo otevřeno v červnu 2007. Pracoviště se nachází v bezprostřední blízkosti Slapské přehrady poblíž obce Čelina na Příbramsku.
Podzemní laboratoř Josef slouží zejména k výuce studentů ČVUT s možností využití i pro jiné vysoké školy. Další významnou náplň jeho činnosti tvoří výzkumná činnost a spolupráce s podnikatelskou sférou. Svým zaměřením je Podzemní laboratoř Josef jedinečná nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě.
Projekt pracoviště je inspirován obdobnými podzemními pracovišti v USA i Evropě. Podzemní pracoviště provozovaná vysokými školami zajišťují vysokou úroveň praktické přípravy studentů v reálných podmínkách, přispívají k rozvoji výzkumné činnosti a napomáhají užšímu propojení vysokoškolských pracovišť s praxí. Více informací najdete na webových stránkách: https://www.uef-josef.eu.

Do štoly doporučujeme si vzít pevnou obuv a teplé oblečení (stálá teplota + 8 °C).
Pro zahraniční účastníky bude zajištěn překlad do anglického jazyka.
Maximální počet účastníků exkurze D je 40 osob.


Exkurze D - Velín Strahov – řízení provozu automobilových tunelů
v centrální oblasti Prahy

Délka exkurze se předpokládá cca 1,5 hod. od 9:30 do 11:00 hod. 
 
Toto pracoviště je určeno pro monitorování a řízení provozu technologické vybavenosti tunelů na místních pozemních komunikacích hl. m. Prahy, tzn. v tunelech Blanky (Brusnice, Dejvice, Bubeneč), dále v tunelech Mrázovka, Strahov, Zlíchov, Těšnov a v Letenském tunelu. Provoz a personální obsazení dispečinku zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s., oddělení 6200, které zde zároveň sídlí a zajišťuje i správu a údržbu uvedených tunelů. Velín se nachází na Strahově, poblíž strojovny vzduchotechniky Strahovského automobilového tunelu.
Exkurze bude zaměřena na prohlídku dispečinku a na informace týkající se sledování a řízení technologické vybavenosti v tunelech v centrální oblasti Prahy.

Pro zahraniční účastníky bude zajištěn překlad do anglického jazyka.
Maximální počet účastníků exkurze D je 20 osob.
 
Místo setkání: před vstupem do budovy Velínu Strahov
Šermířská 11, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Doprava: individuální, MHD – autobusem č. 143, 149 ze stanice metra Dejvická (trasa A), případně
autobusem č. 176 z Karlova náměstí (stanice metra, trasa B), či autobusem č. 191
ze stanice metra Na Knížecí (trasa B)


 


Přihlášky na exkurze


Zájemci o exkurzi musí vybranou exkurzi vyznačit při vyplňování registračního formuláře

Podrobné informace o průběhu exkurzí budou uveřejněny ve Finálním programu konference.