Ubytování

 
Společnost GUARANT International (dále uvedena jako sekretariát konference) byla ustanovena oficiálním zprostředkovatelem ubytování pro účastníky 13. Mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2016 a 3. ročníku Východoevropské tunelářské konference (EETC 2016) a bude zajišťovat všechny související záležitosti.
Pro účastníky konference je zajištěno ubytování různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blízkosti hotelu Clarion Congress Hotel Prague (Clarion CHP).
 
Hotel Kategorie Cena v CZK
jednolůžkový
/ dvoulůžkový
Výše
depozitu
Výše storno poplatku Clarion
CHP
Zóna
Clarion CHP
Early cena do  22.3.2016    
**** 2 755 / 2 755 1 noc 1 noc Místo konání akce
Clarion CHP
Early cena do 22.3.2016 
executivní pokoj
**** 3 565 / 3 565 1 noc 1 noc
Clarion CHP
Standardní cena od 22.3.2016
**** 3 105 / 3 105 1 noc 1 noc
Clarion CHP
Standardní cena od 22.3.2016
executivní pokoj
**** 3 915 / 3 915 1 noc 1 noc
Arlington *** 1 100 / 1 290 1 noc 1 noc 2 zastávky tramvají
Arlington
Nevratná záloha *
*** 990 / 1 200 100% předplatba 100% storno
Carol  *** VYPRODÁNO 1 noc 1 noc 2 zastávky tramvají
 Pivovar 3*  *** 1 700 / 1 700 1 noc 1 noc 300 m
Pivovar 2* ** 1 100 / 1 100 1 noc 1 noc

 

Ceny ubytování jsou za pokoj a noc a zahrnují 15% DPH, snídani a místní poplatky. 

Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 15% DPH. V případě, že by před začátkem konference nastala změna sazby DPH, sekretariát konference automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

* Rezervace ubytování s nevratnou zálohou vyžaduje okamžitou plnou předplatbu, neumožňuje jakoukoliv změnu původní rezervace a v případě jakékoliv změny (redukce, změny jména, zrušení rezervace, atd…) hotel účtuje 100% storno poplatek. Nabídka pokojů v této kategorii je omezená. 

Poznámka: Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku.

Skupinové rezervace

Pro skupinové rezervace kontaktujte prosím sekretariát konference na e-mailové adrese ps2016@guarant.cz, telefonicky +420 284 001 444 nebo faxem +420 284 001 448. 

Jak si rezervovat ubytování

 

K rezervaci ubytování využijte prosím On-line ubytovací formulář

On-line ubytovací formulář je přístupný pouze s heslem. Jednoduše vyplňte formulář s osobními údaji a heslo Vám bude automaticky zasláno. Vaše heslo je totožné pro všechny on-line formuláře.
Požadavky na rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát konference přicházet. Vzhledem k velké poptávce a skutečnosti, že množství pokojů je limitováno, rezervujte si pokud možno své ubytování co nejdříve.
Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 15% DPH. V případě, že by před začátkem konference nastala změna sazby DPH, sekretariát konference automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Potvrzení ubytování

Standardní rezervace

Aby byla Vaše rezervace v uvedených hotelech garantována, je potřebné uhradit částku za první noc pobytu. Po obdržení platby za 1. noc Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem. Zbývající částku pak uhradíte v hotelu při Vašem příjezdu nebo odjezdu.

Částku za první noc pobytu je potřeba uhradit do 24.04.2016. 

Rezervace s nevratnou zálohou

Pro garanci rezervací s nevratnou zálohou je nutné obratem uhradit částku za celý pobyt. Následně po obdržení platby za ubytování Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem.
Další náklady spojené s pobytem (televize, minibar, parkovné atd.) musí být zaplaceny účastníkem při odjezdu z hotelu na hotelové recepci. Hotel může po účastníkovi požadovat garanci těchto dalších nákladů formou autorizace na platební kartě při příjezdu na recepci nebo formou složení depozitu v hotovosti.
V případě sdílení pokoje s dalším účastníkem konference je možné uhradit pouze poměrovou částku. Faktura po konferenci může být na požádání vystavena každému zvlášť. Tento požadavek uveďte prosím do poznámky v registračním formuláři.

Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení musí být zaslány písemně na sekretariát konference e-mailem ps2016@guarant.cz nebo faxem + 420 284 001 448. Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.

Za datum zrušení objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění na sekretariát konference.
Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení konference.

Prosíme účastníky konference, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obraceli se výhradně na sekretariát konference, který veškeré změny vyřizuje.

Storno podmínky

V případě zrušení hotelové rezervace budou platit následující storno podmínky: 

Standardní rezervace

 
Zrušení rezervace před a včetně 24.4.2016:  vrácení celé částky za  hotelovou  rezervaci (po odečtení manipulačního poplatku 150 CZK)
Zrušení rezervace po termínu 24.4.2016: storno poplatek ve výši jedné noci
Nedojezd: 100% z celkové ceny ubytování 

 

Zkrácení pobytu po „check-inu“: 100%  ze zrušeného objemu pokojonocí

V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12:00 hod následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena. Informujte proto, prosím, sekretariát konference o případné změně Vašeho příjezdu v dostatečném časovém předstihu.

Změna termínu příjezdu je možná do 2 dnů před příjezdem, jinak bude za nedojezd účtován storno poplatek ve výši jedné noci.  Pro rezervace s nevratnou zálohou platí jiné storno podmínky.

Rezervace s nevratnou zálohou*

Zkrácení či zrušení rezervace 100% storno poplatek (celý pobyt)
Nedojezd    100% storno poplatek (celý pobyt)

* Rezervace ubytování s nevratnou zálohou vyžaduje okamžitou plnou předplatbu, neumožňuje jakoukoliv změnu původní rezervace a v případě jakékoliv změny (redukce, změny jména, zrušení rezervace, atd…) hotel účtuje 100% storno poplatek. Nabídka pokojů v této kategorii je omezená. 

Změny rezervací vyřizuje sekretariát konference do 21. května 2016 nebo až na registrační přepážce v místě konání.
Poznámka: za vrácení nákladů spojených s ubytováním si vyhrazujeme právo účtovat poplatek ve výši 150 CZK.

Platební podmínky

Ubytování musí být uhrazeno v CZK a to platební kartou nebo bankovním převodem.

1. Platební karta

Účastníci mají možnost platit platebními kartami Visa, MasterCard/Eurocard a Diners Club.
Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém.
Ubytování musí být uhrazeno v CZK a to bankovním převodem nebo platební kartou.

2. Bankovní převod

Platba bankovním převodem je možná pouze do 2. května 2016. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému).
Ubytování musí být uhrazeno v CZK:

Banka:  Československá obchodní banka
Adresa banky:  Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Czech Republic 
Název účtu:   GUARANT International spol. s r. o. 
Číslo účtu:  79353/0300 
IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT: CEKOCZPP 
Variabilní symbol:  201604…(ID číslo z Potvrzení účasti)
Specifický symbol:            201604
Zpráva pro příjemce:        Vaše jméno

 

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.