Vážení kolegové, dámy a pánové!

Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně zve na již 13. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2016“, která se uskuteční ve dnech 23. až 25. května 2016 v Praze. 

Jedná se o největší českou tunelářskou konferenci, která je pravidelně pořádána každé tři roky. Minulé ročníky, zvláště pak Podzemní stavby Praha 2010 a 2013, potvrdily, že pražská konference si díky svému odbornému programu, místu konání i společenskému setkání našla pevné místo mezi obdobnými evropskými akcemi. Potvrzuje to i účast významných odborníků z evropských zemí i ze světa. 

Doufáme, že atraktivitu 13. ročníku mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2016 podtrhne i to, že se souběžně v jejím rámci uskuteční 3. ročník Východoevropské tunelářské konference (EETC 2016). EETC je regionální tunelářská konference, která se koná každé dva roky. Jejím cílem je podporovat sdílení znalostí, zkušeností, dovedností, a úspěchů při navrhování, fi nancování a výstavbě, provozu a údržbě tunelů a jiných podzemních zařízení mezi zeměmi východní Evropy. 

Konference přinese zajímavé informace z významných staveb v České republice, jako je přes 4 km dlouhý železniční tunel Ejpovice ražený v současnosti zeminovým štítem, připravovaný projekt trasy D pražského metra nebo poznatky z mimořádných staveb uvedených do provozu v roce 2015 – automobilového tunelového komplexu Blanka a prodloužení trasy A pražského metra. V rámci konference bude prezentována řada prestižních světových projektů, některé z nich jsou uvedeny ve vyzvaných a klíčových přednáškách. 

Součástí konference, která se jako minulé ročníky bude konat v pražském kongresovém hotelu Clarion, bude také odborná výstava a posterová sekce. Společenský večer se opět bude konat v mimořádném a účastníky oblíbeném prostředí Břevnovského kláštera v Praze 6. 

Na shledanou v našem hlavním městě Praze, které vás koncem května 2016 uvítá ve své rozkvetlé jarní kráse.

Ing. Ivan Hrdina
předseda České tunelářské
asociace
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.
předseda přípravného
výboru konference
Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.
předseda vědecké
rady konference