Výzva k zaslání abstraktů

Vědecká rada vybízí všechny autory k zaslání abstraktů pro přihlášení příspěvků.

Pokyny k zaslání abstraktů

Abstrakty zasílejte pouze tímto online formulářem

Instrukce pro vložení abstraktů

  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
  • Autoři jsou zodpovědní za obsah a kvalitu zaslaných abstraktů. Problémy mohou vést k zamítnutí abstraktu.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Abstrakt by měl zahrnovat cíle práce, materiál a metody, výsledky a závěry.
  • Maximální délka textu abstraktu je 300 slov (kromě názvu, autorů a institucí).
  • Pokud jsou nutné změny v zaslaném abstraktu, tak nás prosím kontaktujte e-mailem
    (ps-abstrakty@guarant.eu). Prosím, neposílejte abstrakt přes formulář vícekrát.
  • Po autorech přijatých abstraktů bude následně požadováno zaslání celého příspěvku, který zároveň bude obsahovat i abstrakt.