Výzva k zaslání abstraktů

Vědecká rada vybízí všechny autory k zaslání abstraktů pro přihlášení příspěvků.

Uzávěrka pro zaslání abstraktů

31. října 2022

Pokyny k zaslání abstraktů

Abstrakty zasílejte pouze tímto online formulářem

Instrukce pro vložení abstraktů

  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
  • Autoři jsou zodpovědní za obsah a kvalitu zaslaných abstraktů. Problémy mohou vést k zamítnutí abstraktu.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Abstrakt by měl zahrnovat cíle práce, materiál a metody, výsledky a závěry.
  • Maximální délka textu abstraktu je 300 slov (kromě názvu, autorů a institucí).
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu prezentujícího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na emailo­vé adrese ps-abstrakty@guarant.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.
  • Po autorech přijatých abstraktů bude následně požadováno zaslání celého příspěvku, který zároveň bude obsahovat i abstrakt.