Důležité termíny

31. října 2022 Nejzazší termín pro zaslání abstraktů
14. listopadu 2022 Spuštění registrace
30. listopadu 2022 Oznámení autorům o přijetí příspěvku
31. ledna 2023 Termín pro zaslání zpracovaného příspěvku a rozšířeného abstraktu  
31. ledna 2023 Konec včasné registrace
31. března 2023 Oznámení výběru příspěvků pro ústní prezentaci
10. dubna 2023 Konec standardní registrace
  29. až 31. května 2023 Konference Podzemní stavby Praha 2023