Důležité termíny

19. října 2018 Termín pro zaslání abstraktů
15. listopadu 2018 Spuštění registrace
5. prosince 2018 Oznámení autorům o přijetí příspěvku
31. ledna 2019 Termín pro zaslání zpracovaného příspěvku a rozšířeného abstraktu  
31. ledna 2019 Konec včasné registrace
1. dubna 2019 Oznámení výběru příspěvků pro ústní prezentaci
15. dubna 2019 Konec standardní registrace
  3. až 5. června 2019 Konference Podzemní stavby Praha 2019