Podzemní stavby Praha 2010–2016

Předcházející ročníky konference byly na vysoké odborné úrovni,
což potvrzuje i stoupající zájem zahraničních účast­ní­ků.