Instrukce pro autory posterů

Rozměry posterových tabulí jsou následující: 
Rozměr stojanu: 200 cm (výška) x 103 cm (šířka)
Rozměr posterové plochy (tj. maximální rozměr posteru):
180 cm (výška) x 97cm (šířka)

  • Posterové tabule jsou z obou stran pokryty šedým kobercem
  • Pro zajištění co nejlepší čitelnosti vašeho posteru, doporučujeme, aby maximální velikost vašeho posteru byla 95 cm na šířku a 150 cm na výšku
  • Na místě bude k dispozici upevňovací materiál
  • S vyvěšením vašeho posteru vám v době určené pro instalaci posterů pomůže personál
  • Posterové tabule nebudou očíslovány
  • Poster připravte v anglickém jazyce
     

• Postery budou vystaveny po celou dobu konání kongresu v sále Kepler  v kongresovém foyer.
• Postery je možno vyvěsit v neděli 22. 5. 2016 od 15:00-17:30 anebo v následující dva dny od 08:00
• Postery je potřeba odstranit nejpozději v úterý 24.5. 2016 od 18:30 -20:00