Instrukce pro autory posterů

Rozměry posterových tabulí jsou následující:
Rozměr stojanu: 200 cm (výška) x 103 cm (šířka)

Rozměr posterové plochy (tj. maximální rozměr posteru):
180 cm (výška) x 97 cm (šířka)

  • Posterové tabule jsou z obou stran pokryty šedým kobercem.
  • Pro zajištění co nejlepší čitelnosti Vašeho posteru doporučujeme, aby maximální velikost vašeho posteru byla 95 cm na šířku a 150 cm na výšku.
  • Na místě bude k dispozici upevňovací materiál.
  • S vyvěšením Vašeho posteru Vám v době určené pro instalaci posterů pomůže personál.
  • Posterové tabule budou očíslovány. Seznam posterů bude dostupný na místě.
  • Poster připravte v anglickém jazyce.
  • V případě zájmu o tisk posteru formátu 90 x 100 cm na papír 120 g a jeho vyvěšení bude účtován poplatek 800 Kč. Objednávky na tisk zasílejte nejpozději do 10. 5. 2019 na email ps2019@guarant.cz.
  • Postery budou vystaveny po celou dobu konání kongresu v sále Tycho.
  • Postery je možno vyvěsit v neděli 2. 6. 2019 od 15.00 do 17.30 anebo v následující dva dny od 8.00.
  • Postery je potřeba odstranit nejpozději v úterý 4. 6. 2019 od 18.30 do 20.00.

Upozorňujeme, že registrace prezentujícího autora posterové prezentace je povinná.