Instrukce pro řečníky

Základní informace

 1. Maximální délka přednesu příspěvku je 15 minut
 2. Okamžitě po přednesení příspěvku následuje diskuze v délce 5 minut
 3. Prezentace může být přednesena v českém/slovenském/anglickém jazyce
 4. Průběh diskuze řídí předsedající dané sekce
 5. Pro kontrolu délky přednesu budou před přednášejícím čitelné hodiny odpočítávající čas 15 minut
 6. Pořadí a časy přednášek Vám bude zasláno na začátku května jako součást „konečného programu konference“
 7. Pro vytváření prezentací není předepsána žádná konkrétní šablona
 8. Prosím uzpůsobte svoji prezentaci tak, abyste nepřekročili stanovený limit!

Způsob nahrání prezentace on-line

Způsob nahrání prezentace na místě konání

Jak připravit prezentaci

Instrukce pro PowerPoint, PDF

 • Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi PowerPoint 2013 nebo novější (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
 • Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPTX. Taktéž prosí­me připravit prezentaci ve formátu 16: 9 (plátna v přednáškových místnostech jsou v tomto pomě­ru).
 • Přednášku je možné připravit a uložit do formátu PDF, doporučená je vždy ve formátu PowerPoint (PPT, PPTX).
 • Pokud používáte k přípravě prezentace počítače „Apple“, dorazte do „PŘÍPRAVNY“ nejméně 2 hodiny před Vaší přednáškou, aby se prezentace zkontrolovala a vyzkoušela.
 • V případě, že budete prezentovat přednášku z vlastního PC, oznamte tuto informaci v přípravně pro řečníky.

Obrázky/Videa

 • JPG je nejpoužívanější formát pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení ob­rázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s větším časovým předstihem do „PŘÍPRAVNY“, kde vyzkoušíme, zda je video do prezentace správně vloženo. Pro jistotu si video soubor uložte samostatně na USB flashdisk a mějte ho u sebe.
 • Doporučený formát videí je MP4.

Fonty

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma, Calibri
 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup.
  • Klikněte na „nástroje“ pak „možnosti“ pak „ukládání“ a zaškrtněte políčko „Vložit písma True Type“, následně prezentaci uložte.

Úvodní snímek

Ve své PowerPoint prezentaci můžete použít tento úvodní snímek.
 

Obecné informace

 • Během Vašeho vystoupení budete moci svojí prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce ukáže přítomný technik.
 • Váš vlastní notebook bude možné použít pouze v krajním případě a po předchozí poradě s technikem. Pokud budete prezentovat z počítače „Apple“, vždy to prosím oznamte dopředu.
 • Jakmile bude kongres ukončen, všechny prezentace budou z našich počítačů odstraněny.
 • Všechny řečníky zdvořile žádáme o dodržování času své prezentace.