Odborný program

Úvodní přednášky (Keynote Lectures)

   


Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (Česká republika)

Připravované tunelové stavby na české dopravní infrastruktuře

   


Ing. Milan Majer (Česká republika)

Tunel Ejpovice – příprava a realizace nejdelšího českého železničního tunelu

   


prof. Konrad Bergmeister (Rakousko)

Brennerský bázový tunel – nejdelší podzemní stavba na světě

   


Dr. Vojtech Gall (USA)

Program Gateway – projekt tunelu pod řekou Hudson v New Yorku, stát New Jersey

 

Tematické sekce

1. Konvenčně ražené tunely

Vedoucí sekce: Ing. Libor Mařík, Ing. Pavel Růžička, Ph.D.

Vyzvané přednášky:

   


prof. Robert Galler (Rakousko)

Výzvy během výstavby tunelu a instalace vybavení v ZAB – Zentrum am Berg

   


Dr. Davorin Kolic (Chorvatsko)

Nová železniční trať Divica-Koper: vývoj projektu

 

2. Mechanizovaně ražené tunely

Vedoucí sekce: Ing. Boris Šebesta, Ing. Jiří Smolík

Vyzvané přednášky:

   


Dr. Karin Baeppler (Německo)

Současný vývoj technologie mechanizovaného tunelování pro proměnné geologické podmínky

 
Prof. Michael Mooney (USA)

Umělá inteligence a fyzikální modelování pro predikci ražeb prováděných zeminovým štítem
 

3. Ostatní podzemní stavby, úložiště, rekonstrukce a historie

Vedoucí sekce: doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc., doc. Dr. Ing. Jan Pruška

Vyzvané přednášky:

   


Martin Knights (Velká Británie)

Budoucnost tunelování: vlivy, změny, potřeby a předpokládané potřeby

   


Heinz Ehrbar (Švýcarsko)

Výběr optimálního uspořádání tunelu s ohledem na jeho celkový životní cyklus

 

4. Geotechnický průzkum a monitoring

Vedoucí sekce: doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc., Ing. Václav Veselý, Ph.D.

Vyzvaná přednáška:

   


prof. Wulf Schubert (Rakousko)

Poslední vývoj v mapování čeleb a v monitoringu stavu tunelu

 

5. Numerické modelování, BIM, výzkum a vývoj

Vedoucí sekce: doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., doc. RNDr. David Mašín, Ph.D.

Vyzvané přednášky:

   


prof. Bai Yun (Čína)

Rozvoj hlubokého podzemního prostoru v Šanghaji

   


prof. Shahab Yasrobi (Írán)

Zvládání rizik a postup výstavby komplexního městského tunelu – příklad tunelu Arah-Esfandiar-Niayesh

 

6. Vybavení, bezpečnost provozu a údržba

Vedoucí sekce: Ing. Lukáš Rákosník, Ing. Miroslav Novák

Vyzvané přednášky:

   


Bernhard Kohl (Rakousko)

Prevence a zmírnění nehod souvisejících s tunely

   


Hans-Peter Vetsch (Švýcarsko)

Gotthardský bázový tunel: bezpečnostní výzvy v dlouhých tunelech a důsledky pro provoz

 

7. Rizika, smluvní vztahy a financování

Vedoucí sekce: Ing. Martin Srb, Ph.D., Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.

Vyzvaná přednáška:

   


Ioannis Bakogiannis (Řecko)

Zkušenosti z projektování a výstavby silničních tunelů s koncesními smlouvami