Odborný program

Úvodní přednášky (Keynote lectures)

Předsedající: prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D., doc. Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.

  Ing. Radek Mátl (Česká republika)
Připravované tunely na dálniční síti v ČR
  Ing. Jiří Hrnčíř (Česká republika)
Příprava a realizace trasy I.D metra v Praze
  Nasri Munfah (USA)
Výzvy a rizika tunelování v obydlených oblastech – získané zkušenosti
  Gerhard Harer (Rakousko)
Možnosti a omezení moderních metod geotechnického průzkumu s příklady z dlouhých bázových tunelů

Vyzvané přednášky

Sekce 1: Konvenčně ražené tunely

Vedoucí sekce: Ing. Libor Mařík, Ing. Pavel Růžička, Ph.D., Bc. MSc. Michal Froněk, CEng., MICE, DIC

  Dr. Davorin Kolic (Chorvatsko)
Výstavba nové železniční trati Divaca-Koper
  Ing. Petr Salák (Izrael)
Tunely French Hill: Projekt a výstavba silničních tunelů v Jeruzalému

Sekce 2: Mechanizovaně ražené tunely

Vedoucí sekce: Ing. Boris Šebesta, Ing. Karel Rössler, Ph.D., Dr.-Ing. Zdeněk Žižka

  Dr. Vojtech Gall (USA)
Návrh hybridních prefabrikovaných segmentových ostění pro projekt tunelů Pawtucket CSO

  Ing. Petr Makásek, Ph.D. (Česká republika)
Ing. Michal Babič (Česká republika)

Železniční uzel Praha z pohledu tunelových staveb

Sekce 3: Ostatní podzemní stavby, úložiště, rekonstrukce a historie

Vedoucí sekce: doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc., doc. Dr. Ing. Jan Pruška

  Nasri Munfah (USA)
Výzvy projektu a výstavby stanice Chinatown v San Francisco
  Dr. Davorin Kolic (Chorvatsko)
Vodovodní projekt Alto Maipo v Chile: příklad projektu Design and Build

Sekce 4: Geotechnický průzkum a monitoring

Vedoucí sekce: doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc., Ing. Václav Veselý, Ph.D.

  prof. Bai Yun (Čína)
Vyhodnocování dat o zemních tlacích při výstavbě metra v Šanghaji pomocí zeminového štítu
  prof. Robert Galler (Rakousko)
Výzkum využití rubaniny z ražby tunelu s využitím urychlovače FCC ve výzkumném ústavu CERN

Sekce 5: BIM, numerické modelování, výzkum a vývoj

Vedoucí sekce: doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., prof. RNDr. David Mašín, Ph.D.

  prof. Robert Galler (Rakousko)
Udržitelné tunelování – výzvy projektování a výstavby budoucnosti
  prof. Shahab Yasrobi (Kanada/Írán)
Tunelování v přelidněných městských oblastech – inovativní kombinace ražených a hloubených metod

Sekce 6: Vybavení, bezpečnost provozu a údržba

Vedoucí sekce: Ing. Miroslav Novák, Ing. Lukáš Rákosník

  Martin Knights (Velká Británie)
Nová směrnice pro správu tunelů

Sekce 7: Rizika, smluvní vztahy a financování

Vedoucí sekce: Ing. Martin Srb, Ph.D., Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.

  Heinz Ehrbar (Švýcarsko)
Kritéria a faktory úspěchu pro optimální plánování, výstavbu a provoz velkých tunelových projektů
  Dr. Monika Mitew-Czajewska (Polsko)
Přehled dopravních tunelů realizovaných nyní v Polsku

Panelová diskuse

Havárie tunelů – příčiny, rizika, opatření

Jsou havárie jednou z vlastností tunelů nebo tunely vyžadují více pozornosti?

Přehled běžných návrhových a konstrukčních postupů a zajištění jejich spolehlivosti a bezpečnosti. Existují stále mezery v běžných postupech navrhování, uplatňování stávajících norem a směrnic? Jak se průmysl poučil z minulých neúspěchů? Jaký další vývoj potřebujeme, abychom lépe zvládali nejistoty a rizika v tunelování?

Zástupci mezinárodních tunelářských komunit z různých prostředí (investoři, projektanti, dodavatelé, pojišťovatelé) se podělí o své názory a myšlenky v krátkých prezentacích. Následná moderovaná diskuse mezi přizvanými odborníky a publikem se bude týkat technických, organizačních a ekonomických aspektů a jejich role v průběhu cyklu projektu.

Moderátoři

Urs H. Grunicke, výkonný ředitel, UHG Consult, Rakousko

Karel Rössler, tunelový expert, Metrostav as, Česká republika

Přizvaní odborníci

Giovanna Cassani, technický ředitel, RockSoil, Itálie.

Gunilla Franzén, místopředsedkyně CEN/TC250 pro " Eurokód 7", Geoverskstan, Švédsko

Michal Froněk, náměstek ředitele stavební správy západ, Správa železnic, Česká republika

Robert Galler, profesor, Montanuniversität Leoben, Rakousko

Giorgio Höfer-Öllinger, vedoucí geotechnického oddělení, Geoconsult, Rakousko

Kay Muller, projektová manažerka, DB Netz AG, Německo

Johannes Jäger, technický ředitel, BeMo, Rakousko

Andrés Marulanda Escobar, výkonný ředitel, INGETEC, Kolumbie

Guido Nuijten, hlavní inženýr AFRY, Finsko