Odborný program

Finální program konference je ke stažení ve formátu pdf zde.
 

ČASOVÝ PŘEHLED

Neděle 2. června 2019

09.00–18.00   Doprovodný kurz

Pondělí 3. června 2019

09.00–09.15  Slavnostní zahájení
09.15–10.25  Úvodní přednášky I a II
10.25–10.50  Kávová přestávka
10.50–12.00  Úvodní přednášky III a IV
12.00–13.30  Oběd
13.30–15.30  Souběžné jednání Panelové diskuse a Sekce 5
15.30–16.00  Kávová přestávka
16.00–18.00  Souběžné jednání Sekcí 1 a 3
20.00–23.00  Společenský večer (Břevnovský klášter)

Úterý 4. června 2019

08.30–10.30  Souběžné jednání Sekcí 2 a 7
10.30–10.50  Kávová přestávka
10.50–12.30  Souběžné jednání Sekcí 4 a 5
12.30–14.00  Oběd
14.00–16.00  Souběžné jednání Sekcí 1 a 6
16.00–16.30  Kávová přestávka
16.30–18.30  Souběžné jednání Sekcí 3 a 4

Středa 5. června 2019

08.00–14.00  Technické exkurze

 

PODROBNÝ PROGRAM
 

Neděle 2. června 2019

09.00–18.00

   

Doprovodný kurz

     
     

Pondělí 3. června 2019

 

SÁL ZENIT + NADIR

09.00–09.15

   

Slavnostní zahájení

 

09.15–10.25

 

Úvodní přednášky I a II

Předsedající: Matouš Hilar, Alexandr Butovič

09.15–09.50    


Luděk Sosna (Česká republika)

Tunelové stavby na státem připravované dopravní infrastruktuře

09.50–10.25    


Milan Majer (Česká republika)

Tunel Ejpovice – zkušenosti z přípravy a realizace nejdelšího českého železničního tunelu

 
10.25–10.50
 
Kávová přestávka
 

10.50–12.00

 

Úvodní přednášky III a IV

Předsedající: Matouš Hilar, Alexandr Butovič

10.50–11.25    


Konrad Bergmeister (Rakousko)

Brennerský bázový tunel – nejdelší podzemní stavba na světě

11.25–12.00    


Vojtech Gall (Spojené státy)

Program Gateway – projekt tunelu pod řekou Hudson v New Yorku, stát New Jersey

 
12.00–13.30
 
Oběd
 

13.30–15.30

 

Souběžné jednání Panelové diskuse a Sekce 5

 

SÁL ZENIT

 

Panelová diskuse: Příprava a výstavba dlouhých železničních tunelů

Předsedající: Heinz Ehrbar, Konrad Bergmeister, Martin Srb

V České republice je plánována výstavba dvou vysokorychlostních železničních tunelů s délkou přes 20 km (tunelu Praha – Beroun na trati Praha – Norimberk a Krušnohorského bázového tunelu na trati Praha – Drážďany). V dané souvislosti proběhne panelová diskuse s účastí zahraničních odborníků se zkušenostmi z obdobných projektů.

13.30–13.50    

Vyzvaná přednáška:

Heinz Ehrbar (Švýcarsko)

Výběr optimálního uspořádání tunelu pro dlouhé železniční tunely s ohledem na jeho celkový životní cyklus

13.50–14.10   Jiří Zmítko (Česká republika) / Sabine Kulikov (Německo): Geologické a geotechnické problémy stavby rychlostní železnice a přeshraničního bázového tunelu Krušné hory
14.10–15.30  

Panelová diskuse:
Martin Srb (Česká republika) – moderátor
Konrad Bergmeister (Rakousko) – ředitel Brennerského bázového tunelu
Heinz Ehrbar (Švýcarsko) – bývalý ředitel Gotthardského bázového tunelu
Hans-Peter Vetsch (Švýcarsko) – bývalý ředitel provozu a bezpečnosti Gotthardského bázového tunelu
Gerhard Harer (Rakousko) – bývalý ředitel Koralmského bázového tunelu
Sabine Kulikov (Německo) – příprava bázového tunelu Krušné hory

 

SÁL NADIR

 

Sekce 5 – Numerické modelování, BIM, výzkum a vývoj

Předsedající: Shahab Yasrobi, Eva Hrubešová, David Mašín

13.30–13.50   Robert Galler (Rakousko): Akumulace energie v podzemí pomocí stlačeného vzduchu – Advanced Adiabatic CAES
13.50–14.10   Agustin Ruiz Lopez (Velká Británie): Posouzení statiky segmentových prstenců z šedé litiny při typických hodnotách distorze způsobené ražením tunelů v jejich okolí
14.10–14.30   Maciej Ochmański (Polsko): Numerická studie vlivu nepřesností ostění při ražbách tunelů pomocí zeminových štítů
14.30–14.50   Janosch Stascheit (Německo): Využití BIM na tunelových projektech a výměna dat s programem pro kontrolu procesu
14.50–15.10   Jiří Platil (Česká republika): Využití metody BIM při projektování nových stanic pražského metra D
15.10–15.30   Marko Andrejašič (Slovinsko): Specifika modelování primárního ostění tunelu v prostředí BIM
 
15.30–16.00
 
Kávová přestávka
 

16.00–18.00

 

Souběžné jednání Sekcí 1 a 3

 

SÁL ZENIT

 

Sekce 1 – Konvenčně ražené tunely

Předsedající: Davorin Kolic, Libor Mařík, Pavel Růžička

16.00–16.20    

Vyzvaná přednáška:

Robert Galler (Rakousko)

Výzvy během výstavby tunelu podzemního výzkumného střediska ZAB – Zentrum am Berg

16.20–16.40    

Vyzvaná přednáška:

Davorin Kolic (Chorvatsko)

Nová železniční trať Divica-Koper: vývoj projektu

16.40–17.00   Michele Palomba (Itálie): Tunel Aguas Santas: Aspekty projektování a výstavby nejširšího silničního tunelu v Portugalsku
17.00–17.20   Aleš Gothard (Česká republika): Traťové tunely metra a stanice Espoonlahti, Finsko
17.20–17.40   Mario Golger (Rakousko): Soustava tunelů v údolí Granitz – nejdelší tunelový systém na železnici Koralm v Korutanech
17.40–18.00   Christoph Deporta (Rakousko): Brennerský bázový tunel: Trysková injektáž pro křížení řeky Isarco
 

SÁL NADIR

 

Sekce 3 – Ostatní podzemní stavby, úložiště, rekonstrukce a historie

Předsedající: Martin Knights, Richard Šňupárek, Jan Pruška

16.00–16.20   Jim Rozek (Spojené státy): Využití tunelů pro vytvoření zelených ploch v městských aglomeracích v USA
16.20–16.40   Takao Kono (Japonsko): Hloubkové zakládání v blízkosti tunelovacího štítu
16.40–17.00   Kamil Bednařík (Česká republika): Podzemní vedení železniční trati v úseku Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín
17.00–17.20    

Vyzvaná přednáška:

Martin Knights (Velká Británie)

Budoucnost tunelování: vlivy, předpoklady a potřeby

17.20–17.40   Aristotelis Caravanas (Bangladéš): Projekt silničního tunelu pod řekou Karnaphuli v Bangladéši
17.40–18.00   Özgen Kökten (Turecko): 30 metrů hluboká stavební jáma zajištěná milánskou stěnou a rozpěrami v měkkých organických jílech
     
     

Úterý 4. června 2019

08.30–10.30

 

Souběžné jednání Sekcí 2 a 7

 

SÁL ZENIT

 

Sekce 2 – Mechanizovaně ražené tunely

Předsedající: Michael Mooney, Boris Šebesta, Karel Rössler

08.30–08.50      

Vyzvaná přednáška:

Martin Forster (Německo)

Současný vývoj technologie mechanizovaného tunelování pro proměnné geologické podmínky

08.50–09.10    

Vyzvaná přednáška:

Michael Mooney (Spojné státy)

Umělá inteligence a fyzikální modelování pro predikci ražeb prováděných zeminovým štítem

09.10–09.30   Estelle Claeys (Francie): Metro v Singapuru – trasa Thomson – část T219: Inovace při výstavbě stanice Orchard a tunelů
09.30–09.50   Štefan Ivor (Česká republika): Výstavba Ejpovických tunelů
09.50–10.10   Michael Proprenter (Rakousko): Bázový tunel Semmering
10.10–10.30   Gary Peach (Velká Británie): Stroje TBM: Splnění čtyř výzev v podhůří Himalájí v Pákistánu
 

SÁL NADIR

 

Sekce 7 – Rizika, smluvní vztahy a financování

Předsedající: Ioannis Bakogiannis, Martin Srb, Jaroslav Beňo

08.30–08.50   Martin Knights (Velká Británie): Zadávání zakázek na stavbu tunelů ve Velké Británii
08.50–09.10   Martin Srb (Česká republika): Zvládání rizik při sanaci zavaleného tunelu v Turecku
09.10–09.30   Eugenio Zoppis (Itálie): Zasmluvnění geotechnických rizik a základní geotechnická zpráva
09.30–09.50    

Vyzvaná přednáška:

Ioannis Bakogiannis (Řecko)

Zkušenosti z projektování a výstavby silničních tunelů s koncesními smlouvami

09.50–10.10   Peter Paločko (Slovenská republika): Jednorúrový alebo žiadny tunel? Na správnej argumentácii záleží
10.10–10.30   Ivo Vykydal (Česká republika): Budoucnost dopravního stavitelství je ve spolupráci a digitalizaci – jak ale vybereme nejlepšího zhotovitele?
 
10.30–10.50
 
Kávová přestávka
 

10.50–12.30

 

Souběžné jednání Sekcí 4 a 5

 

SÁL ZENIT

 

Sekce 4 – Geotechnický průzkum a monitoring

Předsedající: Wulf Schubert, Alexandr Rozsypal, Václav Veselý

10.50–11.10   Lina Maria Guayacán-Carrillo (Francie): Časově závislé chování zvětšeného profilu štoly v callovo-oxfordských jílovcích
11.10–11.30   Jiří Svoboda (Česká republika): Interakční experiment v PVP Bukov
11.30–11.50   Vladimír Nosek (Česká republika): Tunel Ejpovice – použití automatického monitorovacího systému pro měření deformací
11.50–12.10    

Vyzvaná přednáška:

Wulf Schubert (Rakousko)

Poslední vývoj v mapování čeleb a v monitoringu stavu tunelu

12.10–12.30   Tobias Cordes (Rakousko): Predikce podélných deformací profilu na úseku Brennerského bázového tunelu – analytické, experimentální a numerické přístupy
 

SÁL NADIR

 

Sekce 5 – Numerické modelování, BIM, výzkum a vývoj

Předsedající: Bai Yun, Eva Hrubešová, David Mašín

10.50–11.10    

Vyzvaná přednáška:

Bai Yun (Čína)

Rozvoj hlubokého podzemního prostoru v Šanghaji

11.10–11.30    

Vyzvaná přednáška:

Shahab Yasrobi (Írán)

Zvládání výzev a postup návrhu a výstavby komplexního městského tunelu – příklad tunelu Arash-Esfandiar-Niayesh

11.30–11.50   Franz Tschuchnigg (Rakousko): Rodundwerk I – výpočty metodou konečných prvků a návrh
11.50–12.10   Janosch Stascheit (Německo): Kombinované analyticko-numerické výpočty stability čelby pro tunely pod vodou
12.10–12.30   Pengjiao Jia (Čína): Studie vlivu nového způsobu zajištění přístropí deštníky pro širokou stanici metra v Číně
 
12.30–14.00
 
Oběd
 

14.00–16.00

 

Souběžné jednání Sekcí 1 a 6

 

SÁL ZENIT

 

Sekce 1 – Konvenčně ražené tunely

Předsedající: Vojtech Gall, Libor Mařík, Pavel Růžička

14.00–14.20   Jan Korejčík (Rakousko): Dálniční tunel Rohtang, zkušenosti s NRTM ražbami v Himalájích
14.20–14.40   Jiří Patzák (Německo): Tunel Spitzenberg, A44, Německo
14.40–15.00   Jan Vesely (Švýcarsko): Podchod obchvatu Stockholmu pod Lövstavägen – tunelování se smíšenými podmínkami čelby
15.00–15.20   Lukáš Krotil (Německo): Tunel Albvorland – ražby NRTM na hranici proveditelnosti a BIM jako výzva pro projektanta
15.20–15.40   Ján Kušnír (Slovenská republika): Výstavba nových železničných tunelov Diel a Milochov
15.40–16.00   Marcel Poštek (Česká republika): Podzemní díla navrhovaná v rámci 2. stavby Blažovice-Vyškov, modernizace trati Brno-Přerov
 

SÁL NADIR

 

Sekce 6 – Vybavení, bezpečnost provozu a údržba

Předsedající: Bernhard Kohl, Hans-Peter Vetsch, Lukáš Rákosník, Miroslav Novák

14.00–14.20    

Vyzvaná přednáška:

Bernhard Kohl (Rakousko)

Prevence a zmírnění nehod souvisejících s tunely

14.20–14.40    

Vyzvaná přednáška:

Hans-Peter Vetsch (Švýcarsko)

Gotthardský bázový tunel: bezpečnostní výzvy v dlouhých tunelech a důsledky pro provoz

14.40–15.00   Petr Pospisil (Švýcarsko): Větrání tunelů – klíč ke zvýšení bezpečnosti a úspoře času i nákladů
15.00–15.20   Paola Clerici (Itálie): Software pro automatickou detekci incidentů: jak video analýza dokáže zlepšit řízení provozu na silnicích a v tunelech. Příklad: tunely Svrčinovec, Polana, Žilina a Ovčiarsko
15.20–15.40   Alexandr Butovič (Česká republika): Tunelový komplex Blanka – vliv stavby na životní prostředí
15.40–16.00   František Rainer (Česká republika): Optimalizace řízení tunelového provozu a odborná příprava obsluh tunelů
 
16.00–16.30
 
Kávová přestávka
 

16.30–18.30

 

Souběžné jednání Sekcí 3 a 4

 

SÁL ZENIT

 

Sekce 3 – Ostatní podzemní stavby, úložiště, rekonstrukce a historie

Předsedající: Monika Mitew-Czajewska, Richard Šňupárek, Jan Pruška

16.30–16.50   David Krása (Česká republika): Trasa D pražského metra – významná podzemní stavba na prahu realizace
16.50–17.10   Michele Palomba (Itálie): Aspekty projektu hlavní šachty stanice İçerenköy istanbulského metra na trase Dudullu-Bostanci
17.10–17.30   Benoit De Rivaz (Belgie): Vlastnosti vláknobetonu s ocelovými a polymerovými vlákny
17.30–17.50   Jiří Barták (Česká republika): Pozoruhodná evropská metra vzniklá v 19. století
17.50–18.10   Václav Dohnálek (Česká republika): Výstavba kolektoru Hlávkův most
18.10–18.30   Michal Uhrin (Česká republika): Projekt zárodku silničního tunelu v Plzni
 

SÁL NADIR

 

Sekce 4 – Geotechnický průzkum a monitoring

Předsedající: Gerhard Harer, Alexandr Rozsypal, Václav Veselý

16.30–16.50   Lubos Misak (Švýcarsko): Využití technologie GPR v tunelech a dalších podzemních stavbách
16.50–17.10   Radovan Kukutsch (Česká republika): Možnosti využití 3D laserového skenování v geotechnické praxi
17.10–17.30   Ajay Naithani (Indie): Charakteristika horninového masivu a primárního ostění kaverny podzemní hydrocentrály – příklad z Indie
17.30–17.50   Milan Kössler (Česká republika): Geotechnický monitoring v průběhu hloubení jam a ražby tunelu Deboreč na 4. železničním koridoru
17.50–18.10   Peter Löwy (Slovenská republika): Monitoring deformácií tunelov v reálnom čase s využitím FBG opto-vláknových senzorických systémov
18.10–18.30   Hamed Jassim (Irák): Analýza sesuvu portálu nových tunelů Haibat Sultan v Koya v Kurdistánu, Irák
     
     

Středa 5. června 2019

08.00–14.00

   

Technické exkurze