Odborný program

Konference je ohodnocena 3 body v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Finální program konference je ke stažení ve formátu pdf zde.
 

ČASOVÝ PŘEHLED

Neděle 28. května 2023

09.00–16.00   Doprovodný kurz

Pondělí 29. května 2023

09.00–09.15  Slavnostní zahájení
09.15–10.25  Úvodní přednášky I a II
10.25–10.50  kávová přestávka
10.50–12.00  Úvodní přednášky III a IV
12.00–13.30  oběd
13.30–15.30  Souběžné jednání Panelové diskuse a Sekce 2
15.30–16.00  kávová přestávka
16.00–18.00  Souběžné jednání Sekcí 1 a 4
20.00–23.00  Společenský večer (Břevnovský klášter)

Úterý 30. května 2023

08.30–10.30  Souběžné jednání Sekcí 3 a 7
10.30–10.50  kávová přestávka
10.50–12.30  Souběžné jednání Sekcí 2 a 5
12.30–14.00  oběd
14.00–16.00  Souběžné jednání Sekcí 1 a 6
16.00–16.30  kávová přestávka
16.30–18.30  Souběžné jednání Sekcí 4 a 5

Středa 31. května 2023

08.00–16.00 Technické exkurze

 

PODROBNÝ PROGRAM

Neděle 28. května 2023

09.00–16.00

   

Doprovodný kurz

 
 

Pondělí 29. května 2023

SÁL ZENIT + NADIR

09.00–09.15

   

Slavnostní zahájení

  • Matouš Hilar – předseda vědecké rady
  • Ivan Hrdina – předání pamětní medaile CzTA Heinzovi Ehrbarovi
  • Arnold Dix – prezident mezinárodní tunelářské asociace ITA
 

09.15–10.25

 

Úvodní přednášky I a II

Předsedající: Matouš Hilar, Alexandr Butovič

09.15–09.50    
Úvodní přednáška

Jiří Hrnčíř (Česká republika)
Příprava a realizace trasy I.D metra v Praze

09.50–10.25    
Úvodní přednáška

Radek Mátl (Česká republika)
Připravované tunely na dálniční síti v ČR

 
10.25–10.50
 
kávová přestávka
 

10.50–12.00

 

Úvodní přednášky III a IV

Předsedající: Matouš Hilar, Alexandr Butovič

10.50–11.25    
Úvodní přednáška

Nasri Munfah (USA)
Výzvy a rizika tunelování v obydlených oblastech – získané zkušenosti

11.25–12.00    
Úvodní přednáška

Gerhard Harer (Rakousko)
Možnosti a omezení moderních metod geotechnického průzkumu s příklady z dlouhých bázových tunelů

 
12.00–13.30
 
oběd
 

13.30–15.30

 

Souběžné jednání Panelové diskuse a Sekce 2

 

SÁL ZENIT

 

Panelová diskuse: Havárie tunelů – příčiny, rizika, opatření

Jsou havárie jednou z vlastností tunelů nebo tunely vyžadují více pozornosti?

Přehled běžných návrhových a konstrukčních postupů a zajištění jejich spolehlivosti a bezpečnosti. Existují stále mezery v běžných postupech navrhování, uplatňování stávajících norem a směrnic? Jak se průmysl poučil z minulých neúspěchů? Jaký další vývoj potřebujeme, abychom lépe zvládali nejistoty a rizika v tunelování?

Zástupci mezinárodních tunelářských komunit z různých prostředí (investoři, projektanti, dodavatelé, pojišťovatelé) se podělí o své názory a myšlenky v krátkých prezentacích. Následná moderovaná diskuse mezi přizvanými odborníky a publikem se bude týkat technických, organizačních a ekonomických aspektů a jejich role v průběhu cyklu projektu.

Moderátoři

Urs H. Grunicke, výkonný ředitel, UHG Consult, Rakousko
Karel Rössler, tunelový expert, Metrostav as, Česká republika

Přizvaní odborníci

Giovanna Cassani, technický ředitel, RockSoil, Itálie
Gunilla Franzén, místopředsedkyně CEN/TC250 pro " Eurokód 7", Geoverskstan, Švédsko
Michal Froněk, náměstek ředitele stavební správy západ, Správa železnic, Česká republika
Robert Galler, profesor, Montanuniversität Leoben, Rakousko
Giorgio Höfer-Öllinger, výkonný ředitel, Höfer ZT GmbH, Rakousko
Johannes Jäger, technický ředitel, BeMo, Rakousko
Andrés Marulanda Escobar, výkonný ředitel, INGETEC, Kolumbie
Guido Nuijten, hlavní inženýr AFRY, Finsko

 

SÁL NADIR

 

Sekce 2: Mechanizovaně ražené tunely

Předsedající: Vojtech Gall, Boris Šebesta, Zdeněk Žižka

13.30–13.50   Valentina Cioci (Francie): Úsek 2 trasy 16 projektu Grand Paris Express: OA603 startovací šachta pro zeminový štít průměru 9.86 m. Výzvy a skutečnost.
13.50–14.10   Mabel García Bernardez & Fernando Vara (Španělsko): Ražby zeminovými štíty pod městem Quito v Ekvádoru pro první trasu metra ve městě
14.10–14.30   Zdeněk Žižka (Česká republika): Návrh traťových tunelů metra D v Praze ražených plnoprofilovým tunelovacím strojem
14.30–14.50   Manuel Kühbacher (Rakousko): Zkoušení segmentů tunelového ostění vyztužených ocelovými a syntetickými vlákny
14.50–15.10   Darius Zupina (Německo): Pohyblivá totální stanice: Posun v navádění tunelovacích strojů na novou úroveň
15.10–15.30   Michal Benovic (Kanada): Prodloužení metra v Torontu (ATSSE): veřejná soutěž a realizace projektu
 
15.30–16.00
 
kávová přestávka
 

16.00–18.00

 

Souběžné jednání Sekcí 1 a 4

 

SÁL ZENIT

 

Sekce 1: Konvenčně ražené tunely

Předsedající: Petr Salák, Libor Mařík, Pavel Růžička, Michal Froněk

16.00–16.20    
Vyzvaná přednáška

Petr Salák (Izrael)
Tunely French Hill: Projekt a výstavba silničních tunelů v Jeruzalému

16.20–16.40   Pafos Busch (Rakousko): Tunel Bad Bergzabern
16.40–17.00   Daniel Josefik (Česká republika): Výstavba tunelu Kramer v Garmisch-Partenkirchenu
17.00–17.20   Jan Faltýnek (Švédsko): Zajištění úseku Passage Under Mälaren ve Stockholmu
17.20–17.40   Libor Mařík (Česká republika): Projekt dálničních tunelů Poříčí a Opevnění na dálnici D11 v úseku Trutnov – státní hranice ČR/PR
17.40–18.00   Ján Boltvan (Slovenská republika): Odvodňovacia štôlňa v tuneli Višňové
 

SÁL NADIR

 

Sekce 4: Geotechnický průzkum a monitoring

Předsedající: Bai Yun, Alexandr Rozsypal, Václav Veselý

16.00–16.20    
Vyzvaná přednáška

Robert Galler (Rakousko)
Výzkum využití rubaniny z ražby tunelu s využitím urychlovače FCC ve výzkumném ústavu CERN

16.20–16.40    
Vyzvaná přednáška

Bai Yun (Čína)
Vyhodnocování dat o zemních tlacích při výstavbě metra v Šanghaji pomocí zeminového štítu

16.40–17.00   Otakar Krásný (Česká republika): Geotechnický průzkum pro tunel Maletín v úseku D35 Staré Město – Mohelnice
17.00–17.20   Laura Willis (Irsko): Role monitoringu při výstavbě velkoprůměrového podvodního kesonu
17.20–17.40   Peter Kirchhofer (Švýcarsko): Rhétská dráha: Vývoj standardních metod výstavby a výsledky první aplikace v různých tunelech
17.40–18.00   Manuel Entfellner (Rakousko): Výstavba tunelu s deformačními prvky HS-EPS v přetíženém a neúnosném horninovém masivu
 
 

Úterý 30. května 2023

08.30–10.30

 

Souběžné jednání Sekcí 3 a 7

 

SÁL ZENIT

 

Sekce 3: Ostatní podzemní stavby, úložiště, rekonstrukce a historie

Předsedající: Nasri Munfah, Jan Pruška, Richard Šňupárek

08.30–08.50    
Vyzvaná přednáška

Nasri Munfah (USA)
Výzvy projektu a výstavby stanice Chinatown v San Francisco, USA

08.50–09.10    
Vyzvaná přednáška

Davorin Kolic (Chorvatsko)
Vodovodní projekt Alto Maipo v Chile: příklad projektu Design and Build

09.10–09.30   Lukáš Grünwald (Česká republika): Podzemní stavby připravovaného Souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky v Praze
09.30–09.50   Michal Uhrin (Česká republika): Příprava tunelů novostavby trati Praha-Smíchov – Beroun
09.50–10.10   Roman Šabata (Česká republika): Nová železniční trať Drážďany – Praha: Krušnohorský tunel – variantní studie ve fázi předběžného návrhu
10.10–10.30   Markéta Dohnálková (Česká republika): Hlubinné úložiště – nejvýznamnější projekt ochrany životního prostředí naší generace
 

SÁL NADIR

 

Sekce 7: Rizika, smluvní vztahy a financování

Předsedající: Heinz Ehrbar, Monika Mitew-Czajewska, Martin Srb, Jaroslav Beňo

08.30–08.50   Jiří Velebil (Česká republika): Vysokorychlostní železnice (VRT) v České republice a přehled plánovaných tunelů
08.50–09.10   Michal Uhrin (Česká republika): Představení Smaragdové knihy FIDIC
09.10–09.30   Martin Srb (Česká republika): Řešení sporů – dohodovací a arbitrážní řízení na tunelových projektech, zásady a principy
09.30–09.50    
Vyzvaná přednáška

Heinz Ehrbar (Švýcarsko)
Kritéria a faktory úspěchu pro optimální plánování, výstavbu a provoz velkých tunelových projektů

09.50–10.10    
Vyzvaná přednáška

Monika Mitew-Czajewska (Polsko)
Přehled dopravních tunelů realizovaných nyní v Polsku

10.10–10.30   Karol Kalwarczyk (Polsko): Prodloužení metra ve Varšavě – trasa 2 (M2)
 
10.30–10.50
 
kávová přestávka
 

10.50–12.30

 

Souběžné jednání Sekcí 2 a 5

 

SÁL ZENIT

 

Sekce 2: Mechanizovaně ražené tunely

Předsedající: Vojtech Gall, Boris Šebesta, Zdeněk Žižka, Karel Rössler

10.50–11.10  
Vyzvaná přednáška

Petr Makásek (Česká republika)
Michal Babič (Česká republika)

Železniční uzel Praha z pohledu tunelových staveb
 

11.10–11.30    
Vyzvaná přednáška

Vojtech Gall (USA)
Návrh hybridních prefabrikovaných segmentových ostění pro projekt tunelů Pawtucket CSO

11.30–11.50   Harald Burgstaller (Rakousko): Tunelování v intravilánu v extrémních podmínkách: mechanizované tunelování s minimálním nadložím a NRTM se stlačeným vzduchem
11.50–12.10   Marte Gutierrez (USA): Výzkum odprysků tunelu využitím triaxiálního zkoušení na zmenšeném modelu
12.10–12.30   Frank Abel (Německo): Fáze 2 londýnských energetických tunelů – výstavba 32.5 km tunelů v Londýně
 

SÁL NADIR

 

Sekce 5: BIM, numerické modelování, výzkum a vývoj

Předsedající: Robert Galler, Eva Hrubešová, David Mašín

10.50–11.10   Gunilla Franzén (Švédsko): Standardizace návrhu tunelů v Evropě – použitelnost geotechnického Eurokódu 7 pro navrhování
11.10–11.30   Witold Bogusz (Polsko): Standardizace návrhu tunelů v Evropě – minulost, současná situace a budoucnost
11.30–11.50   Jörg-Martin Hohberg (Švýcarsko): Křehká závislost na pasivním předpětí ostění od zatížení horninou – lekce k dílčím koeficientům bezpečnosti aplikovaných pro podzemní stavby
11.50–12.10    
Vyzvaná přednáška

Robert Galler (Rakousko)
Udržitelné tunelování – výzvy projektování a výstavby budoucnosti

12.10–12.30    
Vyzvaná přednáška

Shahab Yasrobi (Kanada/Írán)
Tunelování v přelidněných městských oblastech – inovativní kombinace ražených a hloubených metod

 
12.30–14.00
 
oběd
 

14.00–16.00

 

Souběžné jednání Sekcí 1 a 6

 

SÁL ZENIT

 

Sekce 1: Konvenčně ražené tunely

Předsedající: Davorin Kolic, Libor Mařík, Pavel Růžička, Michal Froněk

14.00–14.20    
Vyzvaná přednáška

Davorin Kolic (Chorvatsko)
Výstavba nové železniční trati Divaca-Koper

14.20–14.40   Jürgen Laubbichler (Rakousko): Využití principů NRTM pro infrastrukturu městské dopravy v Torontu – nová trasa metra
14.40–15.00   Martin Fischer (Rakousko): Potřeba velkého vybavení – náročné limitní tunelování metodou SCL tunelu Spitzenberg
15.00–15.20   Jiří Horčička (Norsko): Beztrhavinové rozpojování hornin – metro ve Stockholmu
15.20–15.40   Radek Kozubík (Česká republika): Výstavba trasy I.D metra v Praze v úseku ID1a Pankrác – Olbrachtova – ražba mezistaničního úseku
15.40–16.00   Petr Makásek (Česká republika): Kritická místa (ražby) stanice Nové Dvory na lince I.D pražského metra
 

SÁL NADIR

 

Sekce 6: Vybavení, bezpečnost provozu a údržba

Předsedající: Martin Knights, Lukáš Rákosník, Miroslav Novák

14.00–14.20    
Vyzvaná přednáška

Martin Knights (Velká Británie)
Nová směrnice pro správu tunelů

14.20–14.40   Bernd Hagenah (USA): Bezpečnost v dlouhých železničních tunelech
14.40–15.00   Peter Paločko (Slovenská republika): Návrh portálov tunela Višňové
15.00–15.20   Hans Adden (Německo): Určení nákladů životního cyklu podzemních staveb
15.20–15.40   Barbora Koritárová (Slovenská republika): Praktické aspekty projektovania a realizácie drenážneho systému tunela
15.40–16.00   Bernd Hagenah (USA): Monetizovaná riziková analýza pro návrh a provoz tunelů a podzemních staveb
 
16.00–16.30
 
kávová přestávka
 

16.30–18.30

 

Souběžné jednání Sekcí 4 a 5

 

SÁL ZENIT

 

Sekce 4: Geotechnický průzkum a monitoring

Předsedající: Bai Yun, Alexandr Rozsypal, Václav Veselý

16.30–16.50   Jaroslav Lacina (Česká republika): Sanace ještědského tunelu
16.50–17.10   Sabine Kulikov (Německo): Možnosti využití digitálních grafických dat a 3D modelování jako hlavního nástroje pro přípravu průzkumu v jeho úvodních fázích – příklad nové železniční trati Drážďany – Praha
17.10–17.30   Ondřej Jágr (Česká republika): Tunel Riedberg – problémy při návrhu a realizaci tunelu v sesuvném území ve Švýcarsku
17.30–17.50   Ondřej Kostohryz (Česká republika): Digitální řízení rizik pro projekty tunelování v intravilánu
17.50–18.10   Jan Rožek (Česká republika): Průzkumná štola pro tunel Vinohrady na VMO v Brně
18.10–18.30   Ondřej Simon (Česká republika): Experimentální testování a modelování šíření zvuku z tunelů v Podzemní laboratoři Josef
 

SÁL NADIR

 

Sekce 5: BIM, numerické modelování, výzkum a vývoj

Předsedající: Shahab Yasrobi, Eva Hrubešová, David Mašín

16.30–16.50   Benoit de Rivaz (Belgie): Posun k nízkouhlíkovým prefabrikovaným segmentům ostění s využitím vláknobetonu
16.50–17.10   Gizem Ceren Türkmen & Gül Selman (Turecko): Porovnání procesů geotechnického a statického návrhu, ceny a harmonogramu tunelu křížení realizovaného NRTM nebo jako hloubením ve stejných geologických podmínkách
17.10–17.30   Jörg-Martin Hohberg (Švýcarsko): 3D modelování křížení tunelů s malou vzdáleností
17.30–17.50   Juraj Ortuta (Slovenská republika): Vplyv antropogénnej seizmicity na návrh primárneho ostenia
17.50–18.10   Alla Sapronova (Rakousko): Optimalizace ražby tunelu založená na srovnávací analýze dat
18.10–18.30   Pavel Zuzula (Slovenská republika): Prečerpávacia stanica Musaimeer s odtokovým tunelom – využitie metódy BIM pri realizácii veľkých projektov
     
     

Středa 31. května 2023

08.00–16.00

 

Technické exkurze

 
 

Aktualizováno 29. května 2023.
Změna v programu vyhrazena.