Kontakty

Česká tunelářská asociace ITA-AITES

Ing. Markéta Prušková, Ph.D., sekretariát CzTA ITA-AITES, Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 702 062 610, e-mail: pruskova@ita-aites.cz, webové stránky: www.ita-aites.cz

Sekretariát přípravného výboru konference

SATRA, spol. s r. o., Sokolská 32, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 337 181, fax: +420 296 337 189

Organizační agentura

GUARANT International spol. s r. o., Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444, fax: +420 284 001 448, e-mail: ps2019@guarant.cz, webové stránky: www.guarant.cz