Příspěvky

Termín pro zaslání zpracovaného příspěvku

28. února 2023

Způsob zaslání

Příspěvky mohou být zaslány pouze tímto online formulářem

Pokyny k zaslání příspěvků

  • Prosím použijte tuto šablonu. Instrukce k formátování Vašeho příspěvku naleznete v šabloně.
  • Všechny příspěvky musí být zaslány v českém/slovenském a anglickém jazyce.
  • Doporučený rozsah příspěvku je do 8 stran.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Po odeslání příspěvku bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adre­su prezentujícího autora. Pokud ho neobdržíte do 60 minut (a nebude ani ve složce se spamem), prosím kontaktujte nás na e-mailovou adresu pspraha@guarant.eu.
  • V případě, že byste potřebovali v zaslaném příspěvku něco změnit, kontaktujte nás také na výše uvedenou e-mailo­vou adresu. Nezasílejte prosím příspěvek znovu.