Partneři a vystavovatelé

Nabídka pro partnery a vystavovatele je ke stažení zde

Pokud máte zájem o sponzorství nebo výstavu, kontaktujte prosím:

Lucie Přichystalová
GUARANT International spol. s r.o.

Českomoravská 19, 190 00 Praha 9, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: prichystalova@guarant.cz

 

PARTNEŘI KONGRESU

Platinoví partneři

HOCHTIEF CZ a.s.

Společnost HOCHTIEF CZ patří mezi největší stavební firmy působící v České republice a na Slovensku. Od roku 1999 je součástí významného nadnárodního koncernu HOCHTIEF a na zdejší trhy tak přináší know-how z Evropy i ze zámoří. Zaměstnává více než 1 100 lidí, kteří se v současnosti podílejí na realizaci takových projektů, jako jsou výstavba ko­lek­to­ru Hlávkův most, rekonstrukce Negrelliho viaduktu či projektování metra v australském Sydney. V nedávné minulosti se HOCHTIEF CZ postaral mimo jiné o prodloužení linky metra A do stanice Motol nebo o výstavbu dálničního tunelu Považský Chlmec u slovenské Žiliny. Více na www.hochtief.cz.

 

Metrostav a.s.

Společnost Metrostav a.s. byla založena v roce 1971 vyčleněním z národního podniku Vodní stavby za účelem budování pražského metra. V roce 1991 prošla přeměnou na akciovou společnost a postupně se začala věnovat činnostem v dalších stavebních oborech.

Nyní působí ve všech segmentech stavebnictví, a s výsledky její práce se můžeme setkat nejen v podzemních stavbách, ale i na stavbách dopravních, občanských, ekologických a také průmyslových. Metrostav se nadále soustavně věnuje i svému původnímu zaměření – podzemnímu stavitelství. Je jednou z mála firem, která razí tunely, metro, kolektory, štoly a další specifické projekty klasickým hornickým způsobem. Ražby probíhají i technologiemi NRTM, Drill & Blast a TBM. Více na www.metrostav.cz.

Subterra a.s.

Subterra je multioborová stavební společnost, součást koncernu Skupina Metrostav. Její výrobní program zahrnuje pod­zem­ní, pozemní i dopravní stavitelství. Subterra rovněž zajišťuje technická zařízení budov a technologické celky v rám­ci velkých infrastrukturálních staveb. Působí nejen na území České republiky, ale i v zahraničí – Maďarsku, Německu, Švéd­sku a na Slovensku. Více na www.subterra.cz.

 

 

Zlatí partneři

BeMo Tunnelling GmbH

 

Epiroc Czech Republic s.r.o.

Epiroc je důležitou součástí udržitelné společnosti a přední světový poskytovatel řešení pro partnery z oblasti těžebního průmyslu a infrastruktury. Díky převratným technologiím Epiroc vyvíjí a poskytuje inovativní produkty, jako jsou vrtací soupravy, zařízení pro důlní průmysl a hydraulické demoliční příslušenství. Nabízíme také prvotřídní servisní služby, jakož i řešení a technologie pro oblasti automatizace, digitalizace a elektrifikace. Epiroc je zastoupen ve více než 150 zemích světa. V Praze jsme regionálním zákaznickým centrem pro 16 zemí střední Evropy. Více se dozvíte na www.epirocgroup.com.

 

METROPROJEKT Praha a.s.

Projektová, inženýrská a konzultační firma METROPROJEKT Praha a.s., je česká společnost se širokým spektrem činností. Mezi hlavní aktivity patří komplexní řešení projektů staveb dopravní infrastruktury, zejména metra, tramvajových tratí, železničních koridorů a podzemních úseků dálniční sítě. V oblasti městské infrastruktury se zabývá projekty obchodně-administrativních budov, rezidenčních objektů, parkovišť a hromadných garáží.

Nabízí předprojektovou a projektovou přípravu staveb od technicko-ekonomických studií až po realizační projektovou dokumentaci. Více na www.metroprojekt.cz.

OHLA ŽS, a.s.

OHLA ŽS, a.s., je multioborová stavební společnost zaměřující se na komplexní realizaci stavebních děl, jejich modernizaci, údržbu i rekonstrukci. Na stavebním trhu působí bezmála 70 let a patří k největším a nejvýznamnějším firmám v oboru v České republice. Společnost je od roku 2003 součástí nadnárodní španělské stavební skupiny OHLA. Rozsah činnosti OHLA ŽS, a.s., zahrnuje oblast pozemního, železničního, silničního a podzemního stavitelství, vodohospodářských a inženýrských staveb, sanací, technologií i zařízení, spolu s nabídkou služeb mechanizace a dopravy. Více na www.ohla-zs.cz.

STRABAG a.s.

Společnost STRABAG a.s. je součástí nadnárodního stavebního koncernu STRABAG. Realizujeme i ty nejkomplexnější stavební projekty, a to ve všech oblastech stavebnictví – od budov po silnice, železnice, mosty i tunely. Široké spektrum služeb a mnoho poboček rozmístěných po celém území České republiky jsou přednostmi, které nás přibližují k našim zákazníkům a nabízí mnoho příležitostí pro naše zaměstnance. Využití našeho koncernového know-how a možnost partnerské spolupráce s dalšími koncernovými firmami je naší přidanou a konkurenční výhodou. Pod naším heslem „Work on Progress“ pracujeme na budoucnosti stavebnictví založené na inovacích, udržitelnosti a šetrném zacházení se zdroji. Více na www.strabag.cz.

 

 

Stříbrní partneři

3G Consulting Engineers s.r.o.

Příprava, projektování a dozor při realizaci podzemních staveb (tunely, kaverny, štoly, šachty apod.). Statické a geotechnické výpočty, vyhodnocování geologického průzkumu. Výzkumná, vývojová a pedagogická činnost, školení a účast při vytváření normativní a předpisové základny oboru.

Více na www.3-g.cz.

 

AMBERG ENGINEERING

Skupina firem AMBERG Group sestává ze společností AMBERG ENGINEERING, AMBERG TECHNOLOGIES, AMBERG LOGLAY a Versuchstollen Hagerbach. AMBERG ENGINEERING je nadnárodní skupina projektových, poradenských a inže­nýr­ských kanceláří pro podzemní stavby. Více na www.amberggroup.com.

 

Dolenco

Dolenco Tunnel Systems pracuje na vývoji inovativních produktů pro udržitelnější infrastrukturu. S vývojem Dolenco Drain jsme vytvořili nový způsob, jak řešit vážné problémy s prosakující vodou v podzemních konstrukcích a zároveň šetřit čas a zdroje. Více na www. dolencodrain.com.

 

GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Tel.: +420 271 750 709(–711), E-mail: obchod@geotec-gs.cz, Web: www.geotec-gs.cz

Obory činností: geotechnika, geologie, průzkumy, dozory, projekty, monitoring, zakládání staveb, konzultace

 

GEOtest, a.s.

Společnost GEOtest poskytuje široké spektrum služeb v inženýrské geologii, geotechnice, hydrogeologii a ekologických oborech a je dodavatelem geotechnických prací pro velké infrastrukturní projekty zahrnující tunely a další typy podzemních staveb. Více na www.geotest.cz.

 

Herrenknecht

PIONEERING UNDERGROUND TOGETHER
Se zkušenostmi z více než 5 700 projektů je Herrenknecht technologickým a tržním lídrem v oblasti mechanizované tunelovací techniky. Více na www.herrenknecht.com.

 

INSET s.r.o.

Společnost INSET s.r.o. se od roku 1991 profiluje jako spolehlivý a operativní partner investorů, projektových organizací a dodavatelů staveb. Sídlo společnosti je v Praze, divize a pracoviště má po celé České republice a v Slovenské republice. Divize jsou v Ostravě, Brně, pracoviště v Plzni, Liberci a České Lípě. Ve Slovenské republice má společnost Organizační složku podniku zahraniční osoby se sídlem v Žilině. Více na www.inset.com.

 

KELLER - speciální zakládání, spol. s.r.o.
 

 

Master Builders Solutions

 

Minova Bohemia s.r.o.

Skupina Minova vyvíjí a dodává průkopnické materiály a technologie pro kotevní a injektáže v hornictví, stavitelství a energetice již od roku 1882. Vyvinuli jsme se v předního světového dodavatele produktů pro zlepšování horninového prostředí a geotechnických řešení pro podzemní hornictví, výstavbu tunelů, dopravní a pozemní stavitelství působícím ve více než 25 zemích světa s výrobními závody na pěti kontinentech. Nabízíme našim zákazníkům komplexní řešení, zahrnující široké portfolio injekčních pryskyřic, cementových směsí, kotevních systémů a příslušenství a odborného poradenství. Ucelené portfolio technologií a produktů bylo prověřeno řadou úspěšných akcí nejen v zahraničí, ale také v České a Slovenské republice. Minova Bohemia s.r.o. jako součást nadnárodní skupiny nabízí svým partnerům osvědčené technologie a technické poradenství pro řešení obtížných situací při výstavbě či rekonstrukcích podzemních staveb. Více na www.minova.cz.

 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Společnost Mott MacDonald CZ jako součást skupiny Mott MacDonald byla v České republice založena v roce 1993 a je jednou z předních nezávislých projektových, inženýrských a poradenských společností. Naše kanceláře v Praze a Brně zaměstnávají inženýry a konzultanty nejrůznějších specializací a nabízejí širokou škálu služeb od přípravy projektů až po jejich realizaci. Více na www.mottmac.com.

 

 

PUDIS a.s.

PUDIS a.s. dlouhodobě dodává komplexní služby v oblasti projektové přípravy dopravních staveb a městské in­fra­struk­tu­ry vč. složitých konstrukčních objektů, inženýrských sítí a životního prostředí. V oblasti podzemních staveb pro­vá­dí­me monitoring ražeb, inženýrsko-geologické a geotechnické průzkumy, pasportizace objektů aj. Více na www.pudis.cz.

 

SAGASTA s.r.o.

 

SATRA, spol. s r. o.

Společnost SATRA poskytuje projektové, konzultační a inženýrské služby v oboru dopravních a spe­ci­ál­ních staveb. Je nejen projektantem a koordinátorem, ale také provozovatelem silničních tunelů. Pro tento účel vyvíjí vlastní informační systém, pracující s daty v rozsahu BIM 3D-7D. Více na www.satra.cz.

 

SG Geotechnika a.s.

Hlavním předmětem činnosti SG Geotechnika a.s. při přípravě, projektování, realizaci a provozu podzemních staveb je inženýrsko-geologický průzkum, geotechnický monitoring, konzultace a stavební dozor. Tyto činnosti nabízíme již od 80.let minulého století. Více na www.geotechnika.cz.

 

SUDOP PRAHA a.s.

 

 

 

PARTNER ELEKTRONICKÉHO SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ &
PARTNER INTERNETOVÉHO KOUTKU

 

 

PARTNER NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

 

 

PARTNER POSTEROVÉ SEKCE