Partneři a vystavovatelé

Nabídka pro partnery a vystavovatele je ke stažení zde

Pokud máte zájem o sponzorství nebo výstavu, kontaktujte prosím:

Lucie Přichystalová
GUARANT International spol. s r.o.

Českomoravská 19, 190 00 Praha 9, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: prichystalova@guarant.cz

PARTNEŘI KONGRESU

Platinoví partneři

HOCHTIEF CZ a.s.

Společnost HOCHTIEF CZ patří mezi největší stavební firmy působící v České republice a na Slovensku. Od roku 1999 je součástí významného nadnárodního koncernu HOCHTIEF a na zdejší trhy tak přináší know-how z Evropy i ze zámoří. Zaměstnává více než 1 100 lidí, kteří se v současnosti podílejí na realizaci takových projektů, jako jsou výstavba ko­lek­to­ru Hlávkův most, rekonstrukce Negrelliho viaduktu či projektování metra v australském Sydney. V nedávné minulosti se HOCHTIEF CZ postaral mimo jiné o prodloužení linky metra A do stanice Motol nebo o výstavbu dálničního tunelu Považský Chlmec u slovenské Žiliny.

Více na www.hochtief.cz.

 

Metrostav a.s.

Společnost Metrostav a.s. byla založena v roce 1971 vyčleněním z národního podniku Vodní stavby za účelem budování pražského metra. V roce 1991 prošla přeměnou na akciovou společnost a postupně se začala věnovat činnostem v dalších stavebních oborech.

Nyní působí ve všech segmentech stavebnictví, a s výsledky její práce se můžeme setkat nejen v podzemních stavbách, ale i na stavbách dopravních, občanských, ekologických a také průmyslových. Metrostav se nadále soustavně věnuje i svému původnímu zaměření – podzemnímu stavitelství. Je jednou z mála firem, která razí tunely, metro, kolektory, štoly a další specifické projekty klasickým hornickým způsobem. Ražby probíhají i technologiemi NRTM, Drill & Blast a TBM.

Více na www.metrostav.cz.

 

PORR a.s.

PORR je mezinárodní společnost působící ve všech oblastech stavebnictví. Jednou z klíčových kompetencí společnosti PORR je podzemní stavitelství – nejnáročnější disciplína stavebního inženýrství. Vyžaduje odborné znalosti, inovativní sílu, flexibilitu a kompetenci k technickým řešením.

Jako spolehlivý partner úspěšně prokazujeme své technické znalosti ve všech běžných tunelovacích metodách (Gripper TBM, otevřený štít, zemní tlak i hydroštít) a opakovaně také ve velkých průřezech od 6 do 13 m.

Naše služby v oblasti podzemního stavitelství zahrnují výstavbu silničních, podzemních a železničních tunelů, stavby infrastruktury pro zásobování pitnou vodou, teplovodů, kanalizací, kabelových tras a další podzemní stavby.

Více na www.porr.cz.

 

Subterra a.s.

Subterra je multioborová stavební společnost, součást koncernu Skupina Metrostav. Její výrobní program zahrnuje pod­zem­ní, pozemní i dopravní stavitelství. Subterra rovněž zajišťuje technická zařízení budov a technologické celky v rám­ci velkých infrastrukturálních staveb. Působí nejen na území České republiky, ale i v zahraničí – Maďarsku, Německu, Švéd­sku a na Slovensku.

Více na www.subterra.cz.

 

 

Zlatí partneři

BeMo Tunnelling GmbH

Jsme specializovaná firma pro výstavbu a rekonstrukci všech typů inženýrských staveb. Náš vysoce kvalifikovaný a angažovaný tým, naše rozsáhlé a vynikající reference a stávající znalosti z nás dělají jednoho z předních poskytovatelů v této oblasti, s významnou mezinárodní reputací. Tuto pozici chceme dlouhodobě udržet a nadále rozšiřovat.

Komplexními strukturami, které budujeme, vytváříme důležité a trvalé hodnoty pro společnost a přispíváme tak k prosperitě a blahu lidí efektivním a udržitelným způsobem. Naše práce je postavena na následujících základních hodnotách: bezpečnosti, kvalitě, inovaci, odpovědnosti, integritě, odhodlání a týmové spolupráce.

Více na www.bemo.net.

 

Epiroc Czech Republic s.r.o.

Epiroc je důležitou součástí udržitelné společnosti a přední světový poskytovatel řešení pro partnery z oblasti těžebního průmyslu a infrastruktury. Díky převratným technologiím Epiroc vyvíjí a poskytuje inovativní produkty, jako jsou vrtací soupravy, zařízení pro důlní průmysl a hydraulické demoliční příslušenství. Nabízíme také prvotřídní servisní služby, jakož i řešení a technologie pro oblasti automatizace, digitalizace a elektrifikace. Epiroc je zastoupen ve více než 150 zemích světa. V Praze jsme regionálním zákaznickým centrem pro 16 zemí střední Evropy.

Více na www.epirocgroup.com.

 

METROPROJEKT Praha a.s.

Projektová, inženýrská a konzultační firma METROPROJEKT Praha a.s., je česká společnost se širokým spektrem činností. Mezi hlavní aktivity patří komplexní řešení projektů staveb dopravní infrastruktury, zejména metra, tramvajových tratí, železničních koridorů a podzemních úseků dálniční sítě. V oblasti městské infrastruktury se zabývá projekty obchodně-administrativních budov, rezidenčních objektů, parkovišť a hromadných garáží.

Nabízí předprojektovou a projektovou přípravu staveb od technicko-ekonomických studií až po realizační projektovou dokumentaci.

Více na www.metroprojekt.cz.

 

OHLA ŽS, a.s.

OHLA ŽS, a.s., je multioborová stavební společnost zaměřující se na komplexní realizaci stavebních děl, jejich modernizaci, údržbu i rekonstrukci. Na stavebním trhu působí bezmála 70 let a patří k největším a nejvýznamnějším firmám v oboru v České republice. Společnost je od roku 2003 součástí nadnárodní španělské stavební skupiny OHLA. Rozsah činnosti OHLA ŽS, a.s., zahrnuje oblast pozemního, železničního, silničního a podzemního stavitelství, vodohospodářských a inženýrských staveb, sanací, technologií i zařízení, spolu s nabídkou služeb mechanizace a dopravy.

Více na www.ohla-zs.cz.

 

STRABAG a.s.

Společnost STRABAG a.s. je součástí nadnárodního stavebního koncernu STRABAG. Realizujeme i ty nejkomplexnější stavební projekty, a to ve všech oblastech stavebnictví – od budov po silnice, železnice, mosty i tunely. Široké spektrum služeb a mnoho poboček rozmístěných po celém území České republiky jsou přednostmi, které nás přibližují k našim zákazníkům a nabízí mnoho příležitostí pro naše zaměstnance. Využití našeho koncernového know-how a možnost partnerské spolupráce s dalšími koncernovými firmami je naší přidanou a konkurenční výhodou. Pod naším heslem „Work on Progress“ pracujeme na budoucnosti stavebnictví založené na inovacích, udržitelnosti a šetrném zacházení se zdroji.

Více na www.strabag.cz.

 

 

Stříbrní partneři

3G Consulting Engineers s.r.o.

Příprava, projektování a dozor při realizaci podzemních staveb (tunely, kaverny, štoly, šachty apod.). Statické a geotechnické výpočty, vyhodnocování geologického průzkumu. Výzkumná, vývojová a pedagogická činnost, školení a účast při vytváření normativní a předpisové základny oboru.

Více na www.3-g.cz.

ACCIONA

ACCIONA je přední světová společnost v poskytování regenerativních řešení pro dekarbonizovanou ekonomiku s přítomností ve více než 60 zemích a v roce 2021 zaznamenala tržby ve výši 8,1 miliardy EUR. Její stavební činnost s více než 100letou historií má celosvětovou odezvu a díky znalostem pro řešení nejtechničtějších výzev spojených s prováděním velkých infrastrukturních projektů. Prostřednictvím svých obchodních jednotek ACCIONA řídí projekty ve třech oblastech specializace.

Více na www.acciona.com.

 

AMBERG ENGINEERING

Skupina firem AMBERG Group sestává ze společností AMBERG ENGINEERING, AMBERG TECHNOLOGIES, AMBERG LOGLAY a Versuchstollen Hagerbach. AMBERG ENGINEERING je nadnárodní skupina projektových, poradenských a inže­nýr­ských kanceláří pro podzemní stavby.

Více na www.amberggroup.com.

 

Dolenco

Dolenco Tunnel Systems pracuje na vývoji inovativních produktů pro udržitelnější infrastrukturu. S vývojem Dolenco Drain jsme vytvořili nový způsob, jak řešit vážné problémy s prosakující vodou v podzemních konstrukcích a zároveň šetřit čas a zdroje.

Více na www.dolencodrain.com.

 

DSI Underground

Naše budoucnost začíná v podzemí. Těžba a ražba tunelů mají zásadní význam pro lidský pokrok, od dodávek surovin, na nichž závisí každodenní život, až po vytváření prostor, dopravních cest a komunikačních sítí spojujících náš svět. Jako odborníci na pozemní podporu a iniciativní partneři pro podzemní činnost kdekoliv na světě jsme lidé, kteří to všechno umožňují.

Více než 2500 z nás v 70 zemích sdílí bezkonkurenční odborné znalosti a zkušenosti v oblasti podzemního stavitelství. Společně se světem spotřebního materiálu a technických řešení, od kotvících systémů, injektážní chemií a pryskyřicových kapslí až po trubicový deštníky, vám pomáháme postupovat díky filozofii FORWARD, která se vyznačuje houževnatostí, agilností, spolehlivostí a dynamismu: základními vlastnostmi pro práci pod povrchem naší planety. A protože působíme ve všech hlavních těžebních lokalitách po celém světě, od Austrálie a Ameriky až po Evropu a Afriku, ať už jste kdekoli na světě a kdykoli nás potřebujete, budeme připravení na zemi, a i pod ní podpořit vaše projekty a pomoc vám dostat se dál a rychleji.

Jsme s vámi, když se potýkáte na prví pohled s nemožnými úkoly, čelíte tunám hornin a zeminy a potřebujete k tomu dovednosti a znalosti. Rozumíme složitosti a faktorům nebezpečí v hlubinách pod povrchem země. Spolupracujeme s vámi na jejich zvládnutí a vedeme vás hloub a dále, efektivně a inteligentně, bezpečně a trvale. To vše začíná v podzemí a s podporou vašeho postupu pomáháme rozvíjet společnost. Společně vám pomáháme postupovat dále do země směrem k budoucnosti – a do budoucnosti. DSI Underground, a Sandvik Company. Posílení pokroku.

Více na www.dsiunderground.at.

 

GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Tel.: +420 271 750 709(–711), E-mail: obchod@geotec-gs.cz, Web: www.geotec-gs.cz

Obory činností: geotechnika, geologie, průzkumy, dozory, projekty, monitoring, zakládání staveb, konzultace

 

GEOtest, a.s.

Společnost GEOtest poskytuje široké spektrum služeb v inženýrské geologii, geotechnice, hydrogeologii a ekologických oborech a je dodavatelem geotechnických prací pro velké infrastrukturní projekty zahrnující tunely a další typy podzemních staveb.

Více na www.geotest.cz.

 

Herrenknecht

PIONEERING UNDERGROUND TOGETHER
Se zkušenostmi z více než 5 700 projektů je Herrenknecht technologickým a tržním lídrem v oblasti mechanizované tunelovací techniky.

Více na www.herrenknecht.com.

 

INSET s.r.o.

Společnost INSET s.r.o. se od roku 1991 profiluje jako spolehlivý a operativní partner investorů, projektových organizací a dodavatelů staveb. Sídlo společnosti je v Praze, divize a pracoviště má po celé České republice a v Slovenské republice. Divize jsou v Ostravě, Brně, pracoviště v Plzni, Liberci a České Lípě. Ve Slovenské republice má společnost Organizační složku podniku zahraniční osoby se sídlem v Žilině.

Více na www.inset.com.

 

KELLER - speciální zakládání, spol. s.r.o.

Firma Keller se zabývá řešením geotechnických problémů. Naše služby jsou využívány napříč obory jako dopravní konstrukce, průmyslové, komerční, bytové stavby a projekty zabývající se ochranou životního prostředí.

Účastníme se všech typů projektů, od malých regionálních až po velké významné stavby.

Základním cílem společnosti je působit na českém trhu jako špičkový spolehlivý obchodní partner a dodavatel s vysokou odbornou kvalitou v oblasti speciálního zakládání staveb. Chceme zaujmout naše zákazníky moderními, technicky spolehlivými i ekonomicky výhodnými geotechnickými řešeními, při kterých budeme využívat nejnovější poznatky v našem oboru získané z celého světa od našich zahraničních kolegů.

Po celou svou existenci se firma Keller snaží o neustálé zlepšování, které jí zajišťuje konkurenční výhodu. Kontinuálně jsou vyvíjeny nové technologie a metody, které jsou společně se zkušenostmi získanými na stavbách rozšiřovány mezi jednotlivé pobočky po celém světě.

Více na www.keller-cz.com.

 

Master Builders Solutions

BEZPEČNÁ A EFEKTIVNÍ VÝSTAVBA TUNELŮ
Unikátní řešení pod značkou Master Builders Solutions jsou zaměřena na hlavní priority při výstavbě tunelů – bezpečnost a efektivitu. Naše odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti v oblasti stříkaného betonu, injektáží, technologie TBM a stříkaných membrán vám pomohou stavět bezpečně a úsporně.

Více na www.master-builders-solutions.com.

 

Minova Bohemia s.r.o.

Skupina Minova vyvíjí a dodává průkopnické materiály a technologie pro kotevní a injektáže v hornictví, stavitelství a energetice již od roku 1882. Vyvinuli jsme se v předního světového dodavatele produktů pro zlepšování horninového prostředí a geotechnických řešení pro podzemní hornictví, výstavbu tunelů, dopravní a pozemní stavitelství působícím ve více než 25 zemích světa s výrobními závody na pěti kontinentech. Nabízíme našim zákazníkům komplexní řešení, zahrnující široké portfolio injekčních pryskyřic, cementových směsí, kotevních systémů a příslušenství a odborného poradenství. Ucelené portfolio technologií a produktů bylo prověřeno řadou úspěšných akcí nejen v zahraničí, ale také v České a Slovenské republice. Minova Bohemia s.r.o. jako součást nadnárodní skupiny nabízí svým partnerům osvědčené technologie a technické poradenství pro řešení obtížných situací při výstavbě či rekonstrukcích podzemních staveb.

Více na www.minova.cz.

 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Společnost Mott MacDonald CZ jako součást skupiny Mott MacDonald byla v České republice založena v roce 1993 a je jednou z předních nezávislých projektových, inženýrských a poradenských společností. Naše kanceláře v Praze a Brně zaměstnávají inženýry a konzultanty nejrůznějších specializací a nabízejí širokou škálu služeb od přípravy projektů až po jejich realizaci. Do každého projektu přinášíme kromě tradičních postupů také zkušenosti a nové přístupy získané na projektech po celém světe.

Více na www.mottmac.com.

 

Nerve-Sensors | SHM System

Nerve-Sensors is the producer of the world’s first composite DFOS Distributed Fibre Optic Sensors, which have been designed especially for geotechnics and civil engineering. We support technical universities and R&D departments of the largest construction companies in Poland, Europe, and the world. Every day we transfer unique measurement concepts from theory to practice. Our Nerve-Sensors are dedicated to geometrically continuous measurements of strains, temperature, and displacement, and have been already applied in many proven applications. Many years of experience in building optical fibre monitoring systems allow us to tailor our services to your needs. We are ready to provide appropriate measurement systems for your projects and offer advice and assistance in carrying out the measurements, allowing for static or dynamic measurements.

Více na www.nerve-sensors.com.

 

PUDIS a.s.

PUDIS a.s. dlouhodobě dodává komplexní služby v oblasti projektové přípravy dopravních staveb a městské in­fra­struk­tu­ry vč. složitých konstrukčních objektů, inženýrských sítí a životního prostředí. V oblasti podzemních staveb pro­vá­dí­me monitoring ražeb, inženýrsko-geologické a geotechnické průzkumy, pasportizace objektů aj.

Více na www.pudis.cz.

 

PM CZ s.r.o.

Putzmeister je světovým lídrem ve vývoji a výrobě zařízení na čerpání betonu. Již více než 30 let vyrábí stroje na stříkání betonu, míchačky a systémy plnění bednění pro doly a stavbu tunelů.

Více na www.putzmeister.cz.

 

SAGASTA s.r.o.

SAGASTA s.r.o. je nezávislá projekční a inženýrská společnost. Zabývá se projekty železničními, silničními, včetně souvisejících projektů mostů, tunelů, vodohospodářských objektů a pozemních staveb. Dále disponuje i specialisty na slaboproudou a silnoproudou technologii, sdělovací a zabezpečovací zařízení, trakci. V neposlední řadě zajišťuje i inženýrskou činnost.

Hlavními zadavateli jsou Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic, dále kraje, statutární města a Správy a údržby silnic.

V současné době SAGASTA zaměstnává přes 160 specialistů a desítky student, možných budoucích zaměstnanců. Společnost má hlavní sídlo v Praze a pobočky v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Teplicích a v Bratislavě.

Více na www.sagasta.cz.

 

SATRA, spol. s r. o.

Společnost SATRA poskytuje projektové, konzultační a inženýrské služby v oboru dopravních a spe­ci­ál­ních staveb. Je nejen projektantem a koordinátorem, ale také provozovatelem silničních tunelů. Pro tento účel vyvíjí vlastní informační systém, pracující s daty v rozsahu BIM 3D-7D.

Více na www.satra.cz.

 

SG Geotechnika a.s.

Hlavním předmětem činnosti SG Geotechnika a.s. při přípravě, projektování, realizaci a provozu podzemních staveb je inženýrsko-geologický průzkum, geotechnický monitoring, konzultace a stavební dozor. Tyto činnosti nabízíme již od 80.let minulého století.

Více na www.geotechnika.cz.

 

SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s. je moderní prosperující společnost s dlouholetou tradicí. Rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb se řadí mezi špičkové firmy Střední Evropy. Široké spektrum profesních dovedností, zkušenosti a moderní technické zázemí firmě umožňují, aby spolupracovala s významnými investory na řešení velkých komplexních projektů evropské dopravní infrastruktury.

Více na www.sudop.cz.

 

 

 

PARTNER ELEKTRONICKÉHO SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ &
PARTNER INTERNETOVÉHO KOUTKU

PRAGOPROJEKT, a.s.

Více na www.pragoprojekt.cz.

 

 

 

PARTNER NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

Minova Bohemia s.r.o.

Více na www.minova.cz.

 

 

 

PARTNER POSTEROVÉ SEKCE

IDS Praha a.s.

Více na www.ids-praha.cz.

 

 

 

PARTNER ŠŇŮREK NA JMENOVKY

Master Builders Solutions

Více na www.master-builders-solutions.com.

 

 

 

PARTNER TECHNICKÉ EXKURZE

Hlavní báňská záchranná stanice Praha

Více na www.hbzs-praha.cz.

 

 

 

PARTNER

Bekaert

Více na www.bekaert.com.

 

OSTROJ a.s.

Více na www.ostroj.cz.

 

Správa úložišť radioaktivních odpadů

Více na www.surao.cz.