Partneři a vystavovatelé

Nabídka pro partnery a vystavovatele je ke stažení zde
Pokud máte zájem o sponzorství nebo výstavu, kontaktujte prosím:
Adéla Koudelková
GUARANT International spol. s r.o.

Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: koudelkova@guarant.cz

Partneři kongresu

Platinoví partneři

 

Subterra a.s.

Subterra je multioborová stavební společnost, součást koncernu Skupina Metrostav. Její výrobní program zahrnuje pod­zem­ní, pozemní i dopravní stavitelství. Subterra rovněž zajišťuje technická zařízení budov a technologické celky v rám­ci velkých infrastrukturálních staveb. Působí nejen na území České republiky, ale i v zahraničí – Maďarsku, Německu, Švéd­sku a na Slovensku.

 

 

ZlatÍ partneři

Epiroc Czech Republic s.r.o.

Společnost Epiroc je přední světový dodavatel zařízení a služeb pro těžební průmysl, stavebnictví, infrastrukturu a získávání přírodních zdrojů. S využitím nejmodernějších technologií Epiroc vyvíjí a vyrábí inovativní vrtné soupravy, zařízení pro důlní průmysl, hydraulické demoliční stroje a poskytuje prvotřídní servisní služby včetně dodávek náhradních dílů. Celosvětově společnost vznikla 1. ledna 2018 odštěpením obchodní oblasti Technika pro těžbu a dobývání a divize Hydraulické demoliční techniky ze společnosti Atlas Copco, a je zastoupena ve více než 150 zemích světa.
Více na www.epiroc.com.

 

HOCHTIEF CZ a.s.

Společnost HOCHTIEF CZ patří mezi největší stavební firmy působící v České republice a na Slovensku. Od roku 1999 je součástí významného nadnárodního koncernu HOCHTIEF a na zdejší trhy tak přináší know-how z Evropy i ze zámoří. Zaměstnává více než 1 100 lidí, kteří se v současnosti podílejí na realizaci takových projektů, jako jsou výstavba ko­lek­to­ru Hlávkův most, rekonstrukce Negrelliho viaduktu či projektování metra v australském Sydney. V nedávné minulosti se HOCHTIEF CZ postaral mimo jiné o prodloužení linky metra A do stanice Motol nebo o výstavbu dálničního tunelu Považský Chlmec u slovenské Žiliny.

 

METROPROJEKT Praha a.s.

Projektová, inženýrská a konzultační firma METROPROJEKT Praha a.s., je česká společnost se širokým spektrem činností. Mezi hlavní aktivity patří komplexní řešení projektů staveb dopravní infrastruktury, zejména metra, tramvajových tratí, železničních koridorů a podzemních úseků dálniční sítě. V oblasti městské infrastruktury se zabývá projekty obchodně-administrativních budov, rezidenčních objektů, parkovišť a hromadných garáží.

Nabízí předprojektovou a projektovou přípravu staveb od technicko-ekonomických studií až po realizační projektovou dokumentaci.

 

OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS, a.s. je dynamická multiprofesní společnost, která působí na stavebním trhu již více než 65 let. Dlouhodobě patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR a specializuje se převážně na železniční, silniční, pozemní a vodohospodářské stavitelství. Od roku 2003 je součástí mezinárodní španělské stavební a investiční skupiny OHL, kte­rá je hlavním akcionářem společnosti. Rozsah činnosti zahrnuje oblast pozemního, železničního, silničního a pod­zem­ní­ho stavitelství, vodohospodářských a inženýrských staveb, sanací, technologií i zařízení, spolu s nabídkou slu­žeb me­cha­ni­za­ce a dopravy.

 

SG Geotechnika a.s.

Hlavním předmětem činnosti SG Geotechnika a.s. při přípravě, projektování, realizaci a provozu podzemních staveb je inženýrsko-geologický průzkum, geotechnický monitoring, konzultace a stavební dozor. Tyto činnosti nabízíme již od 80.let minulého století.
Více na www.geotechnika.cz.Stříbrní partneři

3G Consulting Engineers s.r.o.

Příprava, projektování a dozor při realizaci podzemních staveb (tunely, kaverny, štoly, šachty apod.). Statické a geotechnické výpočty, vyhodnocování geologického průzkumu. Výzkumná, vývojová a pedagogická činnost, školení a účast při vytváření normativní a předpisové základny oboru.

 

 

 

AMBERG ENGINEERING

Skupina firem AMBERG Group sestává ze společností AMBERG ENGINEERING, AMBERG TECHNOLOGIES, AMBERG LOGLAY a Versuchstollen Hagerbach. AMBERG ENGINEERING je nadnárodní skupina projektových, poradenských a inže­nýr­ských kanceláří pro podzemní stavby. Viz www.amberggroup.com.

 

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

BEZPEČNÁ A EFEKTIVNÍ VÝSTAVBA TUNELŮ

Hlavními prioritami při stavbě tunelů jsou bezpečnost a efektivita. BASF dokáže naplnit vaše potřeby díky řešením zna­č­ky Master Builders Solutions. Naše špičkové znalosti a zkušenosti v oblasti stříkaného betonu, injektáží, tech­no­lo­gie TBM a stříkaných membrán vám pomohou stavět bezpečně a úsporně.

 

EUROVIA CS, a.s.

EUROVIA CS, patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice. Je jedničkou v oblasti dopravně-inže­nýr­ské­ho stavitelství. Staví na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti regionálních závodů a dceřiných společností. Má vlastní surovinovou základnu.

 

Fine spol. s r.o.

Společnost Fine se zabývá vývojem programů pro statiku, dimenzování, zakládání a geotechniku. GEO5 je soubor in­tu­itiv­ních programů určených k řešení široké škály úloh z oblasti geotechniky – od zpracování geologického průzkumu až po návrh konstrukce.

 

GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Tel.: +420 271 750 709(–711), E-mail: obchod@geotec-gs.cz, Web: www.geotec-gs.cz

Obory činností: geotechnika, geologie, průzkumy, dozory, projekty, monitoring, zakládání staveb, konzultace

 

GEOtest, a.s.

Společnost GEOtest poskytuje široké spektrum služeb v inženýrské geologii, geotechnice, hydrogeologii a ekologických oborech a je dodavatelem geotechnických prací pro velké infrastrukturní projekty zahrnující tunely a další typy podzemních staveb. Více na www.geotest.cz.

 

 

INSET s.r.o.

Společnost INSET s.r.o. se od roku 1991 profiluje jako spolehlivý a operativní partner investorů, projektových organizací a dodavatelů staveb. Sídlo společnosti je v Praze, divize a pracoviště má po celé České republice a v Slovenské republice. Divize jsou v Ostravě, Brně, pracoviště v Plzni, Liberci a České Lípě. Ve Slovenské republice má společnost Organizační složku podniku zahraniční osoby se sídlem v Žilině.

 

PUDIS a.s.

PUDIS a.s. dlouhodobě dodává komplexní služby v oblasti projektové přípravy dopravních staveb a městské in­fra­struk­tu­ry vč. složitých konstrukčních objektů, inženýrských sítí a životního prostředí. V oblasti podzemních staveb pro­vá­dí­me monitoring ražeb, inženýrsko-geologické a geotechnické průzkumy, pasportizace objektů aj. www.pudis.cz.

 

SATRA, spol. s r. o.

Společnost SATRA poskytuje projektové, konzultační a inženýrské služby v oboru dopravních a spe­ci­ál­ních staveb. Je nejen projektantem a koordinátorem, ale také provozovatelem silničních tunelů. Pro tento účel vyvíjí vlastní informační systém, pracující s daty v rozsahu BIM 3D-7D.

 

 


 


PARTNER

 

Partner elektronického sborníku příspěvků

 

 

PARTNER NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

 

 

PARTNER INTERNETOVÉHO KOUTKU

 

 

PARTNER POSTEROVÉ SEKCE