Záštita

15. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2023 se koná
pod záštitou Ing. Adama Scheinherra, MS.c., Ph.D., náměstka primátora hlavního města Prahy